Avtalsenheten

Avtalsenheten bedriver utvecklingsarbete när det gäller kollektivavtalens utformning och regler, följer upp efterlevnaden av kollektivavtal och lagstiftning på arbetsmarknaden, genomför tvisteförhandlingar och tar även fram lönestatistik.

Uppdaterad: