Byggnads förbundsledning

Ledningen

Förbundsledningen består i första hand av fyra kongressvalda poster – förbundsordföranden, andre förbundsordföranden, förbundssekreteraren och avtalssekreteraren. De har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet.

Uppdaterad: