Administrativa enheten

Den administrativa enheten hanterar och arbetar med förbundets ekonomi, medlemsredovisning, lön, personaladministration och fastigheter.

Granskad: