Ledningsstaben

Ledningsstaben består av de fyra kongressvalda ombudsmän som utgör förbundsledningen. De har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet. I staben hittar du även deras närmaste medarbetare.

Granskad: