Ledningsstaben

Ledningsstaben består av de närmaste medarbetare till ledningen. Medarbetarna här ansvarar för viktiga stödfunktioner såsom ekonomi, juridik och politik.

Uppdaterad: