Ledningsstaben

Ledningsstaben består av de närmaste medarbetare till ledningen. Medarbetarna här ansvarar för viktiga stödfunktioner såsom juridik, politik och internationella frågor.

Uppdaterad: