Bild på Byggnads Västs ordförande Tomas Emanuelsson

Tomas Emanuelsson i paneldebatt.

Fotograf: Peter Gustafsson

Debatt om rättvisa arbeten

Byggnads väst ordförande Tomas Emanuelsson satt med i en paneldebatt om rättvisa arbeten inom EU.
– Om det kommer många arbetare från andra länder som får sämre löner och villkor så skapar det en oro i vår bransch, sa Tomas.

Publicerad:

I samband med EU-toppmötet i Göteborg var Tomas Emanuelsson inbjuden till en paneldebatt om utstationerad arbetskraft i EU på Stadsbiblioteket i Göteborg.
Övrig deltagare var Roy Hansson, arbetsrättsjurist, Sveriges Byggindustrier (BI), Therese Guovelin, förste vice ordförande LO och Martin Åström, EU-kommissionens generalsekretariat.
En utstationerad arbetare är en person som kommer från till exempel Polen och är anställd i ett polska företag i hemlandet, men som jobbar i ett annat land.

Skärpta lagar

Sedan i juni i år har lagarna skärpts så att utstationerade i större utsträckning ska få samma lön och rättigheter som den inhemska arbetskraften. EU vill också skärpa dem ytterligare.
– Principen är att vi inte vill att det ska finnas två klasser av arbetare, sa Martin Åström.
Tyvärr fungerar det mindre bra på många håll i Sverige.
– Vi har inte kunnat bistå våra kamrater från andra länder, sa Therese Guovelin från LO.
En svensk byggnadsarbetare ska inte konkurreras ut av någon från ett annat land som begär en lägre lön. De svenska byggnadsarbetarnas löner ska heller inte riskera att sjunka.
BI:s Roy Hansson presenterade fakta och statistik och visade bland annat att vi enbart i Göteborgsregionen ska bygga för tusen miljarder kronor fram till 2035.
– Det klarar vi inte utan utländska arbetskraft.
Han pratade också om att kontrollen är bättre genom till exempel ID06. Detta fick Tomas Emanuelsson att reagera.
– Om någon har fem ID06, vad hjälper det då?
– Det finns i dag fler regler för en glödlampa än det finns för en människa som ska jobba i ett annat land. Vi behöver ett system där vi respekterar kollektivavtalen.

En miljard lägre anbud

Tomas tog upp Hagatunneln som ett färskt exempel där upphandlingen gick till ett konsortium bestående av företag från Italien, Turkiet och Norge. Drygt en miljard kronor lägre än nästa anbud.
– Jag förstår inte varför en turkisk arbetare ska ha sämre betalt än någon från Angered, Kungälv eller Alingsås. Vi har inget emot företag eller arbetare från andra länder men de ska följa de regler som finns här, sa Tomas.

4 300 utstationerade

Roy Hansson från Sveriges byggindustrier (BI) presenterade följande preliminära siffror.
Företag i byggsektorn i Sverige: 97 000.
Med kollektivavtal: 22 000.
Utan kollektivavtal: 20 000.
F-skattare: 55 000.
Anställda totalt: 330 000.
Utstationerade: 4 300 varav uppskattningsvis 2 900 av dem har svenska villkor.

Uppdaterad: