Byggnads Väst

Stora brister när det gäller damm

Efter Arbetsmiljöveckan har Byggnads fått in 1 799
checklistor från hela landet när det gäller damm och
kvartsdamm.

Det fanns brister på nästan hälften av de arbetsplatser vi tittat på.

– Det här är ju oroande framförallt för våra medlemmar, säger Peter Hellberg, chef för arbetsmiljöenheten i Väst.

Publicerad:

Byggnads har hittat brister i 45 procent av de 1 799 checklistor vi samlat in från lika många arbetsplatser i landet.

Vi kan konstatera att det slarvas en hel del med rutinerna kring damm och kvartsdamm och arbetsmiljön överhuvudtaget. Med tanke på vilka allvarliga sjukdomar just damm och kvartsdamm kan ge är det förstås väldigt allvarligt.

Peter Hellberg konstaterar att det inte är någon upplyftande läsning.

– Det finns en eller flera anmärkningar på nästan hälften av alla arbetsplatser. De kanske inte har skyddsutrustning eller inte jobbar enligt de rutiner de ska följa enligt arbetsmiljölagen, säger Peter Hellberg.

Vi fick in många checklistor

Byggnads Väst fick vi in 286 checklistor från arbetsplaster i regionen.

– Det är ett jättebra resultat. Målet var 195 och det var bättre än väntat. I fjol gick vi in 62 checklistor.

Det gjordes också fler skyddsronder i samband med Arbetsmiljöveckan och förhoppningen är att satsningen på veckan börjar sätta sig och att det även ger resultat i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna.

Nästa år blir temat byggnadsställningar och företagshälsovård. Peter
Hellberg har precis blivit invald i förbundets referensgrupp som ska arbeta med de frågorna. 

– Vi känner ju till problemen med oseriösa utbildare och dåligt utbildade
ställningsbyggare. Men det fuskas en hel del med företagshälsovården också, säger han.

Många företag uppger att de har företagshälsovård när de ska skriva
kollektivavtal, men när avtalet väl är skrivet säger de upp sin företagshälsovård, säger Peter Hellberg.

Viktigt med läkarkontroller

Inte minst när det gäller skador från damm är det viktigt med regelbundna läkarkontroller.

– Många som arbetar i damm kan ju få nedsatt lungkapacitet men känna sig friska. Men hjärtat måste jobba hårdare och till slut får de hjärt- och kärlproblem.
Sedan finns det skador på själva lungorna som ger allvarliga sjukdomar som inte ger sig till känna innan det är för sent.

En läkarkontroll vart tredje år kan göra att personer som tappat lungkapacitet kan upptäckas och ges andra arbetsuppgifter och på så sätt slippa allvarliga sjukdomar eller för tidig död.

De vanligaste bristerna

Det fanns inga riskbedömningar för damm eller kvartsdamm.
Många som jobbar med kvartsdamm får aldrig genomgå medicinska kontroller.

Brist på städning och dammsugning för att få bort dammet.

Dammsugare och annan utrustning för städning saknade filter eller så var filtren för smutsiga eller utslitna.

Byggnadsarbetarna hade inte fått information om risker med att arbeta i damm och kvartsdamm.

Den personliga skyddsutrustningen var inte personligt anpassad utan dammet kunde läcka in.

Uppdaterad: