Lorenzo Santamans, Anders Gustafsson och Michael Nyrén.

Lorenzo Santamans, Anders Gustafsson och Michael Nyrén.

Fotograf: Peter Gustafsson

Trio med rätt att förhandla

Lagbasarna Lorenzo Santamans, Anders Gustafsson och Michael Nyrén har alla tre fullmakt från Byggnads att till exempel förhandla löner för vår räkning i det företag de arbetar på.
Det är ett sätt att öka medlemmarnas inflytande.
– Det flyter på bra. Det behöver inte vara så komplicerat, säger Michael Nyrén som har fullmakt på Skanska.

Publicerad:

Vad innebär egentligen en fullmakt? Kan vem som helst få en?

En fullmakt är något som Byggnads utfärdar och äger. Vi ser att medlemmarnas engagemang ökar på arbetsplatser med fullmakt. Dessutom effektiviserar det Byggnads arbete så att vi kan hjälpa fler medlemmar i regionen.

– Ju mer tid vi kan frigöra för våra ombudsmän desto bättre, säger Conny Johansson, chef på lön- och lösenenheten i Byggnads Väst.

En fullmakt skriv när Byggnads hittat en lämplig person.

– Vi har ett samtal där Byggnads berättar vad det innebär att ha en fullmakt och vad som ingår, som rätten att utbilda sig. Då ser vi om den personen är mogen och redo. Den får svara på frågor, men får också ställa frågor till oss. När båda parter känner sig lika nöjda skriver vi en fullmakt. Vi kollar också att företaget är redo, berättar Conny Johansson.

Kan förhandla om olika saker

I de flesta fall handlar det om löneförhandlingar och avstämningar av ackord. Men en fullmakt kan gälla för en rad olika saker som tvister, hantering av underentreprenörer och flera andra områden. Det går att skräddarsy en fullmakt för varje person och företag.

Trion i inledningen är alla lagbasar, men har lite olika upplägg med sina fullmakter. Anders Gustafsson och Michael Nyrén har fullmakt att förhandla för alla arbetsplatser på sina respektive företag.

Anders arbetar på Tommy Byggare.

– Jag lägger ungefär 30–35 procent av min tid på fullmakter och då har jag andra lagbasar som hjälper mig och täcker upp. Resten av tiden är jag i produktion, säger han.

Han fick sin fullmakt från Byggnads för tre år sedan. Sedan dess har han förhandlat om löner med arbetsgivaren.

Tidigare hade företaget ingen person med fullmakt.

– Men det var tvunget att det blev en förändring. Det var många lönetvister och det blev också en förändring till det bättre.

Är det svårt?

– Om man bara håller sig inom ramarna känns det tryggt. Jag har ju varit på företaget ett tag (30 år).

I början skötte Anders förhandlingar för tio arbetsplatser. På bara tre år har det ökat till cirka 20.

Jobbar fackligt på heltid

Ett liknande upplägg har Michael Nyrén som jobbar på Skanska. Skillnaden är att han jobbar heltid med fackliga uppdrag varav förhandlingar och avstämningar under fullmakten är en del av hans uppgifter.

I och med att Skanska är ett större företag har han också ett större området att täcka inom hela region väst.

Precis som Anders har han kollegor som hjälper honom med arbetet som lagbas.

– Då får vi också den positiva effekten att vi får fler som går in och jobbar med fackliga uppgifter, säger Michael Nyrén.

Är det jobbigt att sätta sig och förhandla med sina chefer och sitt företag?

– Det är inga problem. Jag trivs så j-a gott med mitt jobb. Det är väldigt intressant.

Michael har jobbat på företaget i 40 år.

– Jag har varit lagbas i många år vilket gör det ganska enkelt. Det handlar om att respektera sin motpart. Det ska ju fungera.

Förutom ökat medbestämmande och att Byggnads blir starkare gör fullmakter på hela företag att företagen får svårare att spela ut arbetslagen mot varandra.

– En annan fördel kan vara att om det är en person från samma företag kan det bli mer avslappnat än om en ombudsman från Byggnads kommer, säger Michael.

Har precis kommit igång

Byggnads Väst har två fullmakter som gäller hela företag och sedan ytterligare fem som gäller för enskilda arbetsplatser. En av dem har Lorenzo Santamans. Han är lagbas på Veidekke och fick sin fullmakt i december.

– Det var lite nervöst att sätta sig i en förhandling när jag fortfarande var provanställd. Tidigare har jag alltid haft en ombudsman från Byggnads bredvid mig och det har varit en trygghet. Men nu har jag vant mig.

Det är sällan det uppstår en konflikt. Det mesta finns reglerat i kollektivavtalet och om det hettar till går det alltid att kalla in av Byggnads ombudsmän.

De som har fullmakt ses som en del av Byggnads och blir inbjudna till enhetsmöten.

Conny Johansson uppmanar fler att ta en fullmakt.

– Var inte rädda att prova på. Det är ju inget livslångt kontrakt med djävulen. Det går att avsluta om det inte känns bra, säger han.

 

PETER GUSTAFSSON

 

VILL HAR FLER FULLMAKTER

Byggnads Väst har som ett av sina huvudmål för 2018 att utfärda 30 nya fullmakter.

I dagsläget finns sju fullmakter inom regionen.

En fullmakt är något som Byggnads ger fackligt förtroendevalda som lagbasar. De får då rätt att förhandla om löner, sköta UE-hantering och registrering eller andra ärenden för Byggnads räkning.

En förtroendevald med en fullmakt kan förhandla enbart på sin arbetsplats eller för alla arbetsplatser i ett företag.

Innan en fullmakt skrivs pejlar Byggnads av behovet. Sedan letar vi lämpliga personer.

När en person har en fullmakt är det företaget som betalar lön för de tillfällen när fullmaktstagaren måste ta ledigt för att sköta sitt uppdrag.

Om fullmakten gäller till exempel alla löneförhandlingar i ett stort företag handlar det ofta om ett heltidsjobb.

Företaget ska även betala teknisk utrustning.

Uppdaterad: