Byggnads Väst

Masoud Hosseini

Fotograf: Peter Gustafsson

Lyckad satsning på Bräckegymnasiet

I slutet av 2019 började 14 ensamkommande flyktingar en yrkesutbildning på Bräckegymnasiet?

Till sommaren går de ut och 13 av dem har fått jobb, de flesta som snickare.

Publicerad:

De 14 eleverna ingår i ett projekt som kallas ”Gymnasielaget”. De flesta av dem är från Afghanistan och kom till Sverige runt 2015. Om de inte började på en utbildning eller fick jobb riskerade de utvisning.

Det hotet hänger fortfarande över dem. Nu när de lämnar skolan måste de skaffa ett jobb inom ett år för att få uppehållstillstånd i Sverige.

– 13 av dem har redan fått jobb och det tycker vi är fantastiskt, säger Peter Skoog som är en av lärarna som jobbat med gruppen.

Några har andra jobb på gång

Läraren Janne Andersson berättar att flera av dem har jobb som snickare på gång och några har fått jobb inom andra yrken.

– Tre av dem har fått jobb på lager eller en bilverkstad. I det stora hela är vi väldigt nöjda, ser vi till deras bakgrund är detta ett väldigt bra resultat, säger Janne Andersson.

Läraren Janne Andersson.

Han har varit lärare i gruppen sedan i vintras.

– Jag har fått arbeta med dem på olika sätt. Det har varit individuellt anpassat. Mycket handlar om att de ska lära sig svenska, speciellt yrkessvenska så att de kan förstå instruktioner på arbetsplatsen.

Stora möjligheter att bygga på skolan

Under våren har eleverna delats in i grupper om två och två och så har de fått bygga hundkojor, lekstugor och Friggebodar.

– Tanken är att det ska få lära sig arbeta självständigt. Om jag ser att de gör fel säger jag inte till direkt. Då lär de sig inte lika mycket som om de först bygger färdigt och att vi sedan går igenom det som blev fel och de får göra om, säger Janne Andersson.

Flera av dem hade vissa förkunskaper men nu har hela gruppen lärt sig grunderna och de arbetar på egen hand utomhus.

Masoud Hosseini är en av eleverna. Han brukade jobba med sin pappa som var snickare i Afghanistan.

– Det har varit en bra utbildning. Jag har fått jobb på MVB. Jag ska börja efter semestern så det känns bra, säger han.

PETER GUSTAFSSON

Riskerade att utvisas

Bakgrunden till att den här gruppen kom till just Bräcke är att politikerna i Göteborg ville satsa på en yrkesutbildning för unga (19–22 år) som riskerade en snar utvisning.

Kommunen kontaktade Bräcke och frågade om skolan kunde ta emot en grupp elever.

I projektet finns också en rad företag som är med och sponsrar satsningen och tar emot eleverna på praktik.

Utbildningen startade i november 2019 och pågick 75 veckor.

Svenska och inte minst byggspråk är lika viktigt som de praktiska studierna.

Förutom den yrkesmässiga delen har de flesta läst SFI och svenska som andraspråk och en kursintroduktion.

Företag som backar upp projektet

Företag som ställer upp med praktikplatser: MVB/Astor, Tornstaden, Teambuilder, NCC, Jussila Bygg, Byggfokus, Tuve Bygg, Tommy Byggare och Serneke.

Företag som sponsrar utbildningen: Tools, Norgips, Ramirent, Jusila Bygg, Holgers Stugmaterial, Hultafors, Milwaukee.

Uppdaterad: