Ska du bli förälder och vill delta i ett forskningsprojekt om föräldraledighet och jämställdhet?

Är du som byggnadsarbetare på väg att bli förälder.

Nu söker Högskolan i Borås deltagare till forskningsprojektet ”Föräldraförsäkringens betydelse för att forma en jämställd och rättvis vardag?”

Publicerad:

Projektet är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och studerar föräldrar som väntar sitt första barn. Via intervjusamtal undersöks vilka uppfattningar och möjligheter som finns kring föräldraskap, rättvisa och jämställdhet.

För att se utvecklingen över tid vill vi träffa dig, och om möjligt även din partner, både före födseln och när barnet är ungefär ett år.

Intervjun kan ske på en plats du väljer eller online. Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att avbryta när du vill. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Genom att delta bidrar du till fördjupad förståelse av vad jämställdhet och föräldraskap innebär i relation till arbetsvillkor och ekonomiska möjligheter. 

Som tack för er medverkan deltar ni i en utlottning av en ny iPad.

Varmt välkommen att kontakta mig gärna för mer information om projektet eller för att anmäla ditt intresse att delta i intervju!

 

Kontaktperson: Marita Flisbäck, professor i sociologi

Tel: 070- 180 63 40, E-post: Marita.flisback@hb.se

 

Övriga forskare i projektet:

Sofia Björk, lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Ann-Zofie Duvander, professor vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet

Cathrin Wasshede, docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Uppdaterad: