Företag kan söka stöd för att utveckla personal

I ett projekt som Byggnads är med och driver kan små och medelstora företag  inom bygg– och städbranscherna i Västra Götalandsregionen söka bidrag för att validera och vidareutbilda sin personal och få yrkesbevis.

Projektet pågår fram till december 2023. Så passa på att sök.

Publicerad:

Pilotprojektet kallas Valideringsvoucher. Ni som företag ansöker om regionalt stöd för att synliggöra och komplettera personalens kompetens genom validering och kompletterande utbildning med målet att den anställde ska uppnå branschens yrkesbevis.

Valideringsvoucher

Företagsstödet kan täcka upp till 70 procent* av kostnaderna för:
• Validering mot yrkesbevis,
• Eventuell kompletterande utbildning,
• Lön under valideringen och utbildningstiden.
*VGR:s regionala företagsstöd finansierar 70 procent av kostnaderna för företag med upp till 49 anställda och 60 procent av kostnaderna för företag med 50 till 249 anställda.

Företagscoach

Branschspecifika företagscoacher erbjuder stöd till företag som vill ansöka om Valideringsvoucher. Stödet kan omfatta
• Vägledning avseende strategisk kompetensförsörjning.
• Hjälp att definiera utvecklingsbehov hos medarbetarna.
• Planering av upplägg och insatser.
• Framtagande av ansökan.

Pilotprojektet pågår till den 31 december 2023. Målsättningen med projektet är att validerings-vouchers ska bli ett känt stöd hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen och bidra till att validering används som ett självklart verktyg

Kontakt:
Mikael Karlsson
Rektor, Bräckegymnasiet
031–367 27 27
073–800 06 06
mikael.karlsson@educ.goteborg.se

Mer information om hur det fungerar.

Uppdaterad: