Vediekkes MB-grupp i Göteborg. Alla fyra riskerar att bli av med jobbet.

Fotograf: Peter Gustafsson

Arbetsbrist – tråkiga dagar för Veidekkes MB-grupp

I början av denna vecka dag har Vediekkes MB-grupp åkt runt på arbetsplatser och informerat medlemmar om företagets varsel om uppsägningar på grund av arbetsbrist. 

Innan förhandlingarna är avslutade vill Vediekke säga upp 19 av 33 yrkesarbetare i Göteborgsområdet.

Publicerad:

Vi har en dyster vinter framför oss. I Västra Götaland har konkurserna ökat med 61 procent under de första nio månaderna 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Detta enligt statistik som Byggnadsarbetaren begärde ut från UC (ett statistik och kreditinformationsföretag).

När det gäller Veidekke i Göteborg ska totalt 60 jobb bort. 19 träarbetare och cirka 40 tjänstemän.

Bland annat är alla fyra snickare i MB-gruppen (medbestämmande-gruppen) så långt ner på turlistan att de blir av med jobbet om Veidekkes varsel genomförs som företaget vill.

Dessutom riskerar tre av fem skyddsombud och tre av fyra lagbasar att förlora jobbet.

Ett hårt slag för den fackliga verksamheten på företaget och för Byggnads.

Många företag säger upp personal

Veidekke är bara ett av många företag i region väst som sagt upp en stor del av personalen. På Byggnads Väst ser vi att uppsägningarna och varslen ökar i snabb takt.

Bergman & Höök har nyligen varslat liksom, Hökerum bygg AB, Skanska, A-staffing, och Högbergs rör.

Vestia har aviserat en stor förändring på företaget som riskerar att drabba yrkesarbetarna hårt.

När det gäller Veidekke ser företaget en risk för fler uppsägningar framöver. Så det är såklart oro och deppigt bland de anställda.

MB-gruppen, med sammankallande Lorenzo Santamans i spetsen, åkte under måndagen och tisdagen denna vecka runt med en bil till fem arbetsplatser i Göteborg och pratade med sina kollegor, de som är medlemmar i Byggnads.

– Det är nu en central förhandling. Den första hölls i fredags och nu på fredag ska det vara klart, berättar Lorenzo i en byssja vid Kviberg i Göteborg.

De fyra kollegor som var på plats lyssnade och ställde frågor.

Lorenzo berättade att MB-gruppen och Byggnads inte är överens med företaget om hur stor arbetsbristen är.

MB-gruppen har åkt runt och kartlagt de olika arbetsplatserna. Det finns fler jobb kvar, hävdar de.

Serneke ville säga upp samtliga yrkesarbetare

Samma sak var det på Serneke som nyligen varslade samtliga 54 yrkesarbetare i Göteborg.

MB-gruppen och Byggnads menade att företaget gick för fort fram. Enligt fackets representanter hade det till exempel inte gjorts någon ordentlig omplaceringsutredning.

– Många företag använder arbetsbrist för enkelt och struntar i att se över hela verksamheten, sa Byggnads ombudsman Peter Wiklund.

– Vi ville att Serneke såg över läget. Hur många har jobb? Hur stor arbetsbrist är det egentligen? Vilka projekt pågår och hur länge? Vilka nya ordrar på jobb finns det?, sa ombudsmannen Peter Norlander.

Serneke hävdade att all gått rätt till enligt lagar och avtal.

När förhandlingarna mellan Byggnads och Serneke var färdiga slutade det med att 14 betongarbetare fick behålla jobbet.

Ofta samma konflikt

När det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist blir det ofta samma konflikt mellan arbetsgivaren på ena sidan och arbetstagare och facket på den andra.

Vi på Byggnads anser att företagen ofta säger upp fler än nödvändigt. Samtidigt finns det i många fall underentreprenörer och bemanning på de olika arbetsplatserna och jobben.

Ett annat exempel är att jobb säljs bort till andra företag och alla de faktorerna drabbar de egna anställda.

– Vi undrar vad företagen gör för att förebygga arbetsbrist. Till exempel att inte sälja bort stora delar eller hela jobb, säger Lorenzo Santamans.

De lokala förhandlingarna kör ofta fast och Byggnads kräver då centrala förhandlingar mellan Byggnads och företagen.

I vissa fall, som hos Serneke, lyckas vi rädda några av jobben.

På fredag vet vi hur det går för de anställda på Veidekke.

Fotnot: MB betyder medbestämmande. MB är en av Byggnads främsta fackliga företrädare. De är en viktig länk mellan arbetsgivaren och de anställda. De ingår ofta i en MB-grupp som väljs av arbetskamraterna. MB-gruppen håller kontakt med andra förtroendevalda i företaget och med Byggnads i regionen.

Det här gäller vi arbetsbrist

Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist? Då finns det lagar och regler som hjälper dig. Och vi på Byggnads ger dig det stöd du behöver.

Hur det ska gå till vid arbetsbrist styrs av kollektivavtal, medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Företaget ska informera dig och övriga anställda i bolaget om orderingång och hur ekonomin ser ut (MBL 19§).

Innan företaget kan säga upp anställda måste de förhandla med Byggnads. (MBL 11§).

Förhandlingen ska handla om arbetsbristens omfattning, hur många som berörs och möjligheten till omplacering inom bolaget.

Det ska även göras en riskanalys för den verksamhet som är kvar efter uppsägningarna. Vid förhandlingen skrivs ett protokoll över vad företaget och Byggnads kommit överens om.

Du får hjälp av byggnads

MB-gruppen och eller Byggnads kontaktar tidigt alla medlemmar på företaget och berättar om vad som händer och hur en förhandling går till.

Sedan går vi igenom vad som händer på förhandlingen och vad resultatet blev.

Företaget som vill säga upp personal har ofta lite för bråttom. Det slarvar med lagar och avtal. De är till exempel alltid skyldiga att:

1. Gå ut med tydlig och tidig information till de anställda.

2. De ska göra en riskbedömning. Hur påverkas till exempel de som blir kvar efter uppsägningar?

3. De ska sätta sig med fackliga representanter och förhandla om verksamhetsförändringarna.

4. De ska förhandla om eventuell arbetsbrist.

5. Först när steg 1–4 är genomförda kan företaget verkställa uppsägningarna.

Det är viktigt att påpeka att även om företagen stressar sig igenom de olika stegen kan det ändå vara så att arbetsbristen är korrekt. Ibland kan företagen göra misstag på grund av okunskap och då är Byggnads med och ser till att det går rätt till.

Sedan ska det göras en omplaceringsutredning. Kan de anställda få jobb på andra ställen inom företaget? Kan någon få en omskolning för att kunna ta ett annat jobb?

Byggnads kan också kräva en skriftlig redogörelse för hur det ser ut på alla arbetsplatser inom ett företag.

Byggnads pratar även själv med MB-gruppen och medlemmar om hur det ser ut för att själva få en bild av läget.

I första läget äger MB-gruppen förhandlingen med företaget, men med stöd av ombudsmän från Byggnads

Finns det ingen MB-grupp kommer ombudsmän från Byggnads och förhandlar för medlemmarna.

Om det blir en central förhandling är det Byggnads som sätter sig med företaget och förhandlar.

Läs mer om arbetsbrist här.

Checklista – gör detta om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist

1. Har arbetsgivaren förhandlat uppsägningen med facket? Det är arbetsgivaren som väljer att säga upp de anställda och de är därför skyldiga att förhandla. Det gäller även om företaget inte har kollektivavtal. Kontakta Byggnads i din region eller fackligt förtroendevald om du är osäker.

2. Ta reda på vad du har för försäkringsskydd (TSL eller AGB).

3. Gör en skriftlig anmälan om du vill utnyttja för återanställningsrätten.

4. Anmäl dig till Arbetsförmedlingen. Gör det så tidigt som möjligt, men senast din första arbetslösa dag. Då anmäls du automatiskt till a-kassan.

5. Sök jobb! Du har rätt att söka jobb på arbetstid under din uppsägningstid, exempelvis gå på anställningsintervju.

6. Se till att få ett arbetsgivarintyg. Det har du rätt till och är något som krävs för att du ska få ut din ersättning från a-kassan.

7. Gå in på www.byggnadsakassa.se. Logga in på Mina sidor och följ anvisningarna för att ladda upp olika dokument och anmäla bankkonto för att få arbetslöshetsersättning.

8. Du kan ha rätt till lägre medlemsavgift när du är arbetslös. Kontakta Byggnads medlemscenter på www.byggnads.se/medlemscenter

Uppdaterad: