Byggnads Väst

Partsgemensam arbetsmiljöutbildning

Prislista för arbetsmiljöutbildningar/skyddsombudsutbildningar 2019.

Prislista

Startkurs                                     5 900 kronor

Samverkan & Förändring       4 500 

Prevention II                              1 900 

De viktigaste föreskrifterna  1 900 

Prevention I                                1 900 

Uppdaterad: