Byggnads Väst

Film från Gullholmsbaden

Granskad: