Byggnads Väst

Förhandlingsenheten

Förhandlingsenhetens arbetsområden

  • Avtalsteckning
  • Tvisteförhandlingar
  • MB/FFV
  • Underentreprenörer
  • Yrkesutbildning
  • Avtal/företagsgranskning
  • Migrationsärenden
Uppdaterad: