Byggnads kongress

Allt i topp – med ett undantag

Bra genomfört, snygg inramning och ett demokratitorg som gav mersmak. Utvärderingen av kongressen visar att det mesta gick som smort. Det enda mörka molnet på kongresshimlen var maten. Enligt ryktet gjorde korvmojjen på torget en bra affär, när hotellet serverade små, vegetariska rätter till byggnadsarbetare.

Publicerad:

En förutsättning för ett gott kongressarbete är att allt det praktiska runt omkring fungerar som det ska. Teknik, logi, resor och handlingar - det är mycket som ska klaffa för få alla ombud på rätt plats, vid rätt tillfälle och med rätt underlag. Och får vi tro resultatet av den enkät som skickades ut direkt efter kongressen, blev det mesta rätt. 97 av kongressens 157 delegater svarade på enkätfrågor graderade på en skala mellan 1 (inte bra) och 5 (mycket bra).

- Att hela 98 procent ger kongressens genomförande som helhet 4 eller 5 poäng är ett fantastiskt resultat. Vi tar givetvis med oss både ris och ros till förberedelserna av kongressen 2022, säger Patrik Östberg, Byggnads förbundssekreterare och ansvarig för kongressen.

Överlag fungerade anmälan, resebokningar och hanteringar av handlingar mycket bra. Öppningsprogram och kulturinslag fick också bra respons, även om flera uttryckte att det tog lite för värdefull tid från förhandlingarna och ledde till nattmangling. Lokal, bemötande och boende fick också överlag bra utlåtanden.

Däremot föll inte maten alla på läppen, som fick full pott av endast 18 %. Enligt ryktet gjorde korvmojjen på torget en bra affär, när hotellet serverade små, vegetariska rätter till byggnadsarbetare.

72 % gav kongresskolan 4 eller 5, även om vissa uttryckte att den kunde ha marknadsförts än mer.

77% gav demokratitorget 4 eller 5, vilket ger en hint om att det finns förbättringspotential. Eller som en svarande uttryckte det
"Nu vet vi hur det ska gå till. Slipar vi på detaljerna blir det kanon till nästa kongress."

91 % tyckte att votering på läsplatta fungerade mycket bra, 87% gav arbetet på padda 4 eller 5. Det som kan förbättras var det tekniska stödet för gästerna, som utan Ipad hade svårare att hänga med bland motionerna.

Att kongressen var i Göteborg uppskattades av 84 %.
"Självklart ska vi kunna ha kongress utanför Stockholm. De som beslutade att förlägga den i Göteborg har gjort ett bra jobb!" var en kommentar.

Hela 96 % tyckte gav den grafiska profilen 4 eller 5 på skalan.
Nästan alla är alltså eniga om att Byggnads är händerna som bygger Sverige.

Uppdaterad: