Ardalan Shekarabi.

Shekarabi kräver svenska löner

Civilminister Ardalan Shekarabi talade under lördagen på Byggnads kongress i Göteborg. Han tog upp frågor om jämlikhet, minskade klyftor och solidaritet. Han vill återupprätta ett jämställt samhälle.

Publicerad:

Shekarabi inledde med att tala om bostadsbristen och behovet av en fungerande bostadspolitik, ett ämne som finns på Byggnads agenda.

– Det är dags att bygga upp den sociala bostadspolitiken igen.

Han pratade om den skola han som elvaåring, nyanländ med sin familj, kom till. En skola för alla. Nu finns inte den skolan, nu har segregationen i skolan blivit så vanlig att den tas som naturligt.

Ett av huvudbudskapen var också att det ska vara en självklarhet att ha nolltolerans mot social dumpning i offentlig upphandling. Det ska vara svenska löner och villkor på svensk arbetsmarknad.

Ardalans budskap var att vi måste välja den regering som står idéer och visioner och som står på arbetarnas sida.

Uppdaterad: