Byggnads Väst

Parterna överens – vi fick igenom våra krav

Det blir ingen strejk. Byggnads och Byggföretagen är överens. Bland annat fick vi igenom våra krav på att våra regionala skyddsombud ska ha utökat tillträde på fler arbetsplaster.

Publicerad:

mer om avtalet

Avtalet i korthet

Ökade befogenheter för regionala skyddsombud: Byggnads regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
Huvudentreprenörsansvaret: Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt ett utökat ansvar för huvudentreprenören.

Bättre pension: Uppgörelse enligt märket som ger pensionsavsättning från 22 års ålder. Dessutom ökas den extra pensionsavsättningen för samtliga.

Lön: Löneökningar enligt märket på 5,4 procent fram till 30 april 2023 och en definition av lön och traktamenten som ytterligare förhindrar lönedumping från utländska företag.

Jämställdhet: Graviditetslön för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan och arbetsgrupper för att utveckla jämställdheten och arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Övrigt: Avtalet innehåller även en överenskommelse att gränsen för när ersättningen förhandlas av arbetslaget lokalt på arbetsplatsen utökas från 900 till 2500 timmar. Byggnads har dock ett tolkningsföreträde och en möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det bedöms nödvändigt.

Uppdaterad: