Knegarkalaset - sommarlägret för dig som vill förändra världen

Är du mellan 18 och 35 år? Kom på knegarkalaset! 16–19 juni arrangerar Byggnads ett sommarläger för dig som är intresserad av Byggnads politiska frågor.

UPPLÄGG

Sommarlägret genomförs på ön Gistholmen med start torsdagen den 16 juni och avslut söndagen den 19 juni.

På knegarkalaset genomförs workshops, föreläsningar, gruppövningar och sociala aktiviteter.

Under kvällstid är det artistuppträdanden, sociala aktiviteter och andra kulturevenemang.

DELTAGARE

Sommarlägret riktar sig till medlemmar i åldersspannet 18–35 år.

Inga specifika förkunskapskrav finns, men det är positivt om du har varit delaktig i någon av Byggnads verksamheter tidigare, till exempel gått Påfarten eller andra utbildningar eller har fackliga uppdrag som lagbas, MB eller skyddsombud.

PRAKTISKT

Totalt finns det 120 platser för deltagare och 30 platser för funktionärer och föreläsare.

Boendet på Gistholmen är i stugor och tält. Vi ordnar transporter till ön.

EKONOMI

Förbundet står för samtliga kostnader för deltagare, funktionärer samt resor, kost och logi. Till deltagarna betalas studiestipendium ut efter genomförd aktivitet. För funktionärer utbetalas förlorad arbetsförtjänst.

ANMÄLAN

Anmäl dig till: stephanie.olsson@byggnads.se
eller på Byggnads hemsida.

Sista anmälningsdag: 13 maj

Uppdaterad: