Klart med nytt byggavtal

Byggnads fick igenom vårt viktigaste krav. Förutom en rekordhög löneökning drev vi fram en ny kontrollfunktion mot arbetslivskriminalitet.

Publicerad:

I dag, den 5 maj, är det klart med ett nytt byggavtal.

BYGGAVTALET I KORTHET

 • Avtalslängden gäller för perioden 1 maj 2023 till 30 april 2025.
 • Löneökningar enligt märket på 7,4 %, delad i två perioder:

Period 1: För perioden 1 maj 2023 till den 30 april 2024 höjs lönen med 4,0 procent.

 • Höjning utgående lön med 8,48 kr/tim.
 • Grundlön höjs till 181,50 kr/tim alt 31 581/mån kr.

Period 2: För perioden den 1 maj 2024 till den 30 april 2025 höjs lönen med 3,2 procent.

 • Höjning utgående lön med 7,06 kr/tim.
 • Grundlön höjs till 188,50 kr/tim alt 32 799 kr/mån.
 • Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,2 procent under avtalsperioden även för de under 25 år.

 

 • Tillskapande av Svensk Byggkontroll som effektivt ska kontrollera fuskande företag och säkerställa rättvis konkurrens.
 • Ökad möjlighet för fackligt förtroendevalda att på betald facklig tid kontrollera att det egna företagets underentreprenörer följer kollektivavtalet.
 • Reseersättningen vid dagliga resor höjs till 25 kr för alla, även de som åker till arbetsplatsen via arbetsgivarens lokaler.
 • Om arbetsgivaren vill betala lönetillägg till vissa arbetstagare så måste överenskommelse om detta träffas med MB-grupp eller Byggnads region.
 • Avtalet tydliggörs för att säkerställa att utländska arbetstagare har rätt till traktamente.
 • Om det finns både kvinnor och män på arbetsplatsen ska det finnas skilda omklädningsrum. Från och med 2029 ska alla duschar på arbetsplatsen ska vara avskilda och låsbara.
 • Förskjutning av tiderna för OB-ersättning.
 • Ökad möjlighet för arbetsgivaren att lägga ut arbetstid på vardagar.
 • Föräldralediga ska ha rätt att spara intjänad arbetstidsförkortning och ta ut den efter föräldraledigheten.
 • Tydliggörande i avtalet avseende lön för logistikarbetare, rivning, sanering och demontering samt för förrådsarbetare.
 • Överenskommelse gällande när en arbetstagare som saknar yrkesbevis ska få full lön (6-årsregeln).
 • Tillsynsavgift för hängavtalsbundna företag som ska användas för att kontrollera att företagen följer kollektivavtalet.
 • Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2023–2025:
  Utreda möjligheten att införa obligatoriskt krav på samordningsnummer.
  Skyddsombudens roll och funktion.

Klart med nytt byggavtal.

Följ de senaste om avtalsrörelsen på Byggnads hemsida.

Uppdaterad: