Alexandra Östman och dykkollegor från hela regionen på ett möte för anläggningsdykare.

Fotograf: Peter Gustafsson

Dykarna kräver minst fyra i varje lag

Efter att en erfaren dykare miste livet under ett dök i januari har anläggningsdykarna krävt att få vara minst fyra i varje lag.

Arbetsgivarna har tolkat Arbetsmiljöverkets regler som att det går att vara tre.

Nu kräver Byggnads att Arbetsmiljöverket skriver om texten i AFS så att det är tydligt att det ska vara minst fyra.

Publicerad:

Byggnads bjöd in till en träff för anläggningsdykare i region väst. 15 yrkesarbetare från dykföretag var på plats.

– Arbetsmiljöverkets regler är luddiga och kan feltolkas, sa en av dykarna.

Efter dödsolyckan i januari när en kollega omkom i samband med ett dyk har säkerhetsfrågan blivit ännu viktigare och mer aktuell.

Och dykarna vill ha mer hjälp av Byggnads att driva igenom att det ska vara minst fyra i varje dyklag.

Till saken hör att Arbetsmiljöverket nyligen, svart på vitt, har tolkat sina egna reglerna som att det ska vara minst fyra, helst fem i varje dyklag

Byggnads kräver tydligare text

Byggnads kräver nu att Arbetsmiljöverket ändrar texten i sin författningssamling (AFS) så att det blir tydligt.

Som det är nu är det luddigt och risk för en tolkning att ett dyklag kan bestå av tre personer.

Dykarna hade många frågor och synpunkter.

– När börjar det här gälla med minst fyra i varje dyklag, undrade en deltagare.

– När ni sätter ned foten, svarade Daniel Larsson .

Han är ansvarig för anläggningsdykarna på Byggnads förbundskontor och var med via video.

Olika löner hos samma företag

Även lön och lärlingstimmar diskuterades. Flera av dykarna berättade att de har olika löner trots att det jobbar hos samma arbetsgivare.

– Individuella löner är ett brott mot kollektivavtalet, sa Daniel Larsson.

Det öppnar för ett bra läge att förhandla upp löner till samma nivå som den kollega som har bäst betalt. Byggnads går inte med på att arbetsgivaren sänker någons lön för att jämma ut skillnader.

Där kan Byggnads hjälpa till att förhandla om de anställda inte kan lösa det med sin arbetsgivare.

Daniel gick sedan igenom de delar i kollektivavtalet som handlar om dykarna.

Johan Hallin som jobbar med dykarna i väst höll i mötet med det regionala skyddsombudet Janne Nyqvist.

Även Alexandra Östman från Byggnads centrala grupp var på plats.

PETER GUSTAFSSON

Den 25 april är det ett nytt möte för dykarna.

Har du frågor? Kontakta oss via mejl. (Anmäl dig gärna till nästa möte så vi kan planera inköp av mat eller fika) johan.hallin@byggnads.se eller jan.nyqvist@byggnads.se

I senaste numret av Byggvästen finns ett reportage om ett dyklag.

Jannye Nyqvist och Johan Hallin från Byggnads höll i mötet.

Fotograf: Peter Gustafsson

Uppdaterad: