Byggnads Väst

Lösen och redovisningslista

Företag med Byggavtal (inklusive plåtföretag)

Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt.
Digital LÖSEN 

Vid frågor rörande hantering av lösen mejla: 
losen.vast@byggnads.se

Uppdaterad: