Lösen och redovisningslista

En nyhet som Byggnads infört är att vi har en enkel funktion på webbformuläret som vi tror kan hjälpa er som företag vid redovisning av Lösen.

Det är en möjlighet att återanvända data från formuläret vid registrering av underlag.

Gör så här för att använda sparad data:

Informationen sparas lokalt hos dig som användare. Se en beskrivning med bilder här.

Redovisa lösen - för företag med hängavtal

Här är en film om hur du gör när du som företag med hängavtal med Byggnads redovisar Lösen:

Vid frågor rörande hantering av Lösen mejla: 
losen.vast@byggnads.se
(Obs!) När du mejlar måste du uppge organisationsnumret i ämnesraden.

Företag med Byggavtal (inklusive plåtföretag)

Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt.

  • Redovisa Lösen (3,02 MB)

    Här finns en instruktion steg för steg för hur ni redovisar Lösen. (Även retroaktivt).

  • Redovisa Lösen retroaktivt (1,73 MB)

    För företag. Här finns en instruktion steg för steg för hur ni redovisar Lösen retroaktivt. (Enbart retroaktivt. Om det det gäller Lösen från grunden finns allt i den broschyren).

  • Reporting payroll information (1,53 MB)

    In this brochure, we take you step by step through how to report payroll information (Lösen).

Granskad: