Byggnads Väst

Lösen och redovisningslista

Företag med Byggavtal (inklusive plåtföretag)

Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt.
Digital LÖSEN 

Här är en film om hur du gör när du redovisar lösen:

Och här finns en broschyr som du kan skriva ut.

Vid frågor rörande hantering av lösen mejla: 
losen.vast@byggnads.se

Uppdaterad: