Byggnads Väst

Lösen och redovisningslista

Företag med Hängavtal

Här är en film om hur du gör när du som företag med hängavtal med Byggnads redovisar Lösen:

Vid frågor rörande hantering av Lösen mejla: 
losen.vast@byggnads.se
(Obs!) När du mejlar måste du uppge organisationsnumret i ämnesraden.

Företag med Byggavtal (inklusive plåtföretag)

Alla företag med Byggavtal lämnar redovisningen digitalt.

  • Redovisa Lösen (1,35 MB)

    I den här broschyren går vi steg för steg igenom hur du redovisar Lösen.

  • Reporting payroll information (1,53 MB)

    In this brochure, we take you step by step through how to report payroll information (Lösen).

Uppdaterad: