Anette Myrvold höll, som mötesordförande för Byggnads kongress, i beslutshammaren.

Anette Myrvold höll, som mötesordförande för Byggnads kongress, i beslutshammaren.

Fortsatt förtroende för Mål och vision 2022

När Byggnads kongress 2014 antog Mål och Vision 2022 var det ett unikt beslut. För första gången fastställdes tydligare prioriteringar och mål, som hela organisationen ska arbeta för fram till år 2022. Det har utgjort ramen i arbetet mot att bli Ett Byggnads. Under kongressens 2018 diskuterades och finslipades dokumentet. 

Publicerad:

Mål och vision innehåller åtta olika områden, som var och ett utgår från en nulägesanalys. Inför kongressen har ett uppföljning gjorts på varje område. Förslag på vidareutveckling inom de åtta områdena diskuterades på kongressens andra dag under sex olika Demokratitorg - kongress 2018 års nyhet.

Efter justeringar utifrån de diskussioner som fördes på demoktratitorgen, gav kongressen på söndagen godkänt för ett vidareutvecklat arbete med Mål och vision fram till 2022. Bland annat beslutades följande:

Medlemsvärvning och organisationsgrad

  • Visionen är att Byggnads ska organisera 90 procent av branschens arbetare, men målet fram till 2022 är 75 procent.
  • Frågan om F-skattare ska få medlemskap och stöd av Byggnads ska utredas.

Byggnads förtroendevalda/inflytande på arbetsplatsen

  • Alla fackligt förtroendevalda ska samverka på en arbetsplats, oavsett om de är från huvudentreprenör eller underentreprenör.

Framtidens byggnadsarbetare

  • Byggnads ska verka för att det ska ställas krav på yrkesbevis eller bransch-certifikat vid offentlig upphandling.

Jämställdhet och mångfald

  • Nätverket för kvinnliga byggnadsarbetare, Näta, får bättre möjligheter att verka för jämställdhet regionalt.
  • Fler kvinnor ska sitta i Byggnads beslutande organ.
  • Det ska alltid ingå jämställdhetsavsnitt i Byggnads fackliga och politiska utbildningar.

Globaliseringen och våra svenska kollektivavtal

  • När Sverige ingår frihandelsavtal ska det inte ske på bekostnad av fackliga rättigheter och arbetsvillkor

Byggnads i politiken/Ett Byggnads

  • Det ska också utses en politiskt ansvarig i varje region.

Läs förslaget till reviderad version av Mål och vision 2022 som debatterades under kongressen 

OBS! Dokumentet är ännu inte uppdaterat med de ändringar som gjordes under kongressen.

Uppdaterad: