Uttalande från Byggnads kongress om LAS

Publicerad:

Förändringarna i LAS är framtvingande av arbetarfientliga partier, vars främsta mål är att försämra anställningstryggheten för löntagarna. Att låta dessa partier diktera villkoren inom arbetsmarknadspolitiken har fått ödesdigra konsekvenser.

Förhandlingsresultatet som ligger till grund för den nya lagstiftningen innebär en urholkning av vår anställningstrygghet som vi inte kan acceptera.

Det är orimligt att Sveriges arbetstagare ska behöva köpslå med sin anställningstrygghet för att få bättre möjlighet till omställning. Något hela samhället, arbetsmarknaden och inte minst arbetsgivarna tjänar på.

I en tid då vanligt folk ropar efter mer trygghet så är nuvarande förslag sällsynt tondövt. Det finns heller ingen rim och reson i att en lagstiftning helt ska utgå från några enskilda aktörers överenskommelse. Byggnads håller fast vid uppfattningen att den överenskommelse som nu finns om LAS inte kan ligga till grund för lagstiftning.

Byggnads kongress , Stockholm, 2022-05-21.

Uppdaterad: