2022

 • Ny vision för Byggnads - det här hände den 22 maj

  Utbildning, försäkringar och pensionsfrågan stod på agendan under kongressens sista dag. Ombuden visade fortsatt stort engagemang och bidrog till en konstruktiv debatt. Uppeppade av sång och musik från lördagskv...

 • Motioner, motioner, motioner - det här hände den 21 maj

  Lördagen gick i motionbehandlandets tecken och kongressen pekade ut riktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren i en rad olika ämnen. Ett skärpt klimatarbete, arbete för att inrätta ett statligt bos...

 • Uttalande från Byggnads kongress om LAS

  Förändringarna i LAS är framtvingande av arbetarfientliga partier, vars främsta mål är att försämra anställningstryggheten för löntagarna. Att låta dessa partier diktera villkoren inom arb...

 • Solidaritet, demokrati och kultur - det här hände den 20 maj

  Demokratitorg om Byggnads vision, vittnesmål från Qatar och heta debatter om organisation och stadgar. Nu fortsätter ombudens engagemang lysa ända in på småtimmarna.

 • Gemensamt uttalande om minimilöner från Byggnads och GS kongresser

  Just nu har fackförbunden Byggnads och GS kongresser i Stockholm respektive Örebro. Förbundens kongresser har gemensamt tagit ett uttalande om hotet om europeiska minimilöner:

 • Högt i tak på demokratitorget

  Uppdelade i sex grupper där alla regioner fanns representerade diskuterade man rapporten Byggnads 2030.

 • 2022 års kulturstipendiater

  I samband med statsminister Magdalena Anderssons besök på Byggnads kongress delades också årets upplaga av Byggnads kulturstipendium ut. 17 kulturutövare har valts ut och belönas med 15 000 kr vardera.

 • Byggnads nya förbundsstyrelse

  En märkbart tagen Johan Lindholm tog emot kongressens stående ovationer efter att han blivit vald till ytterligare fyra år som förbundsordförande. Tre nya ledamöter valdes också in i förbundsstyrelsen.

 • Äntligen är vi i gång – det här hände den 19 maj

  Johan Lindholm valdes om som ordförande, två ministrar kom på besök, sång och dans. Byggnads 18:e ordinarie kongress har startat.

 • ”Kul att kunna påverka i högsta instans”

  Mathias Lindahl är träarbetare och skyddsombud i Byggnads. Han kommer att delta på Byggnads kongress för första gången. Han vill uppmana fler att vara med och påverka i organisationen.