Fotbolls-VM i Qatar och Byggnads

Den 20 november är det avspark för fotbolls-VM. Sedan Qatar tilldelades mästerskapet har tusentals arbetare dött i samband med byggnationer av arenor och infrastruktur. Byggnads har sedan 2013 gjort en rad besök i landet och genomfört kontroller av arbetsmiljö och säkerhet. Vi har också mött arbetare som vittnar om en tillvaro som närmast kan liknas vid modernt slaveri. 

– De här resorna har gjort ett outplånligt intryck på mig. Mötena nattetid med migrantarbetarna är något jag kommer att bära med mig resten av livet. Vi är skyldiga dem att göra allt vi kan för att få den qatariska regimen att förbättra deras villkor, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads har tillsammans med det internationella byggfacket BWI satt press på svenska och internationella aktörer och lyckats driva fram små men betydelsefulla förbättringar för migrantarbetarna. Bland annat har kafala-systemet avskaffats. Arbetsgivare får inte längre beslagta pass eller godtyckligt besluta om en migrantarbetare ska utvisas.

Men fortfarande är fackföreningar förbjudna i diktaturens Qatar och mycket mer behöver göras för att säkerställa migrantarbetarnas mänskliga rättigheter.

Så vill Byggnads och BWI förbättra för migrantarbetarna i Qatar

  • Inrätta ett migrantarbetarcentrum, som kan ge stöd och hjälp till migrantarbetare i landet och skapa en infrastruktur som ger långsiktig förbättring, även efter att VM avslutats.
  • Ratificera de FN-konventioner som ger arbetare rätt att organisera sig i fackförbund (något som är förbjudet idag) och skyddar deras rätt till kollektivavtal.
  • Värna demokratiska friheter som press- och yttrandefrihet samt HBTQ-personers rättigheter.

Vägen mot fotbolls-VM – Byggnads påverkar Qatar och FIFA

2013

Byggnads ordförande Johan Lindholm reser för första gången till Qatar efter att tidningen The Guardian publicerat vittnesmål från byggnadsarbetare som bygger arenorna till fotbolls-VM. De har fråntagits pass, tillstånd att arbeta och bor bland kackerlackor och sopor i trånga läger. Många har redan fått sätta livet till.

Representanter från regimen och Fifa på plats visar upp prydliga arbetsplatser och menar att problemen inte är så stora samt att man redan jobbar med frågorna. Johan Lindholm tar sig själv till ett boendecampus på kvällar och nätter för att träffa byggnadsarbetare. De bekräftar The Guardians uppgifter om slavliknande förhållanden.

Byggnads och BWI ställer krav om att Qatar ska ratificera ILO:s konventioner om fackliga rättigheter, avskaffa Kafala-systemet, att anställningskontrakt och informationen finns på migranternas hemspråk och att det ska finnas möjlighet till sanktioner mot arbetsgivare som inte sköter sig

2014

En delegation från Byggnads och BWI reser återigen till Qatar för att träffa företrädare från regeringen, byggföretag och besöka byggnadsarbetarnas boenden. En lista på 11 krav på förändringar lämnas över till Qatar och Fifa. Särskilt viktigt är kravet på migrantarbetarnas rätt att organisera sig i fackföreningar, för att kunna förhandla fram bättre villkor och driva fall mot företag och institutioner. Byggnads och BWI ger stöd till migrantarbetare att organisera sig fackligt samt för dialog med multinationella europeiska byggföretagen med verksamhet i Qatar.

2015

Fackliga ledare från över 20 länder beslutar att tillsammans med BWI skapa strukturer för att hjälpa migrantarbetare i Qatar. Tillsammans fortsätter facken också att sätta press på Fifa, sponsorerna bakom fotbolls-VM samt Qatar att ändra sin lagstiftning. Byggnads ordförande Johan Lindholm är på plats i Zürich när Fifa har sin kongress i maj. Budskapet är att Fifa och dess sponsorer måste sätta press på regimen i Qatar.

Johan Lindholm besöker återigen Qatar och träffar arbetsmarknadsdepartement samt den svenska ambassaden i Doha. Qatars regering lovar att reformera det kritiserade Kafala-systemet. De utlovade ändringarna påverkar dock inte arbetsgivarnas fortsatta rätt att neka sina anställda att byta jobb eller lämna landet.

Byggnads och BWI kräver att de stora byggbolagen i landet ska anställa byggnadsarbetare direkt i stället för genom jobbmäklare och bemanningsföretag, som ofta lurar av arbetarna stora summor pengar.

2016

Byggnads besöker Qatar och ett avtal tecknas mellan BWI och den myndighet som är ansvarig för byggandet av VM-arenorna i Qatar – den så kallade ”Supreme Committee of Delivery and Legacy”. Avtalet ger tillträde till arbetsplatserna för att göra inspektioner vid VM-byggnationerna samt möjlighet att inspektera migranternas boenden. Men avtalet täcker bara 35 000 – 40 000 av de 2 miljoner migranter som finns i Qatar.

2017

Byggnads ordförande Johan Lindholm är på plats i Zürich när Fifa i mars, efter fackliga påtryckningar, etablerar en rådgivande kommitté för mänskliga rättigheter. Han är också på plats i Qatar när landet tecknar avtal med FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, om att utrota det slavliknande Kafala-systemet. 

Byggnads är en drivande kraft bakom en handbok för svensk idrottsrörelse i arbetet för mänskliga rättigheter inom nationell och internationell idrott. Handboken ges ut av Riksidrottsförbundet och LO.  

Under året vinner BWI mot Fifa i den klagan som 2015 lämnats in mot Fifa till OECD:s kontaktpunkt för brott mot mänskliga rättigheter. Fifa erkänner att de inte har tagit ett tillräckligt stort ansvar för att mänskliga rättigheter respekterades när de 2010 utsåg Ryssland och Qatar som värdar för fotbolls VM.

2019

Byggnads deltar i arbetsplatsinspektioner i landet och träffat migrantarbetare som bygger infrastrukturen och jobbar inom serviceyrken. De vittnar om livsfarliga arbetsvillkor och slavliknande förhållanden.

2020

Efter lång påverkan från Byggnads och BWI, har exempelvis Qatar börjat lätta på det moderna slav-systemet för migrantarbetare: Kafala. Migranterna har nu rätt att byta jobb och arbetsgivarna får inte beslagta migranternas pass. Byggnads fortsätter dock att påverka svenska fotbollförbundet att ställa krav på Qatar så att mänskliga rättigheter respekteras. Och BWI fortsätter trycka på Fifa, med samma krav.

2021

BWI och FIFPRO, spelarfacket för professionella fotbollsspelare ingår ett samarbete för att fortsätta påtryckningarna. Även om förbättringar när det gäller arbetsmiljön har skett behöver mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

2022

Byggnads och BWI ställer krav om ett migrantarbetarcentrum, för en långsiktig förbättring för de migranter som kommer finnas kvar i Qatar även efter fotbolls-VM. Vi pressar också Fifa, som hittills inte gjort något för att förbättra situationen i landet, att ställa sig bakom kravet.

Uppdaterad: