Könsdiskriminering

Byggnads verkar för alla människors lika värde och ett arbetsliv och samhälle fritt från diskriminering. Jämställdhetsarbetet är alltså en del av det grundläggande fackliga uppdraget. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för jämlikhet på arbetet och i samhället. 

Det här gäller

I utvecklingsavtalet finns mål för att ett jobb i byggbranschen ska vara så jämställt som möjligt:

  • Kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete.
  • Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till arbete, utbildning, befodran och kompetensutveckling.
  • Arbetsplatsen, arbetsförhållanden, metoder och organisationen ska ordnas så att den fungerar för både män och kvinnor.
  • När det behövs ska tekniska hjälpmedel stå till ditt förfogande för att underlätta ditt arbete.
  • Könsfördelningen ska vara så jämn som möjligt.
  • Du ska kunna förena ditt arbete med din roll och ansvar som förälder.

Diskrimineringslagen finns till för att förhindra diskriminering och på andra sätt underlätta och stödja lika rättigheter och möjligheter oavsett vad du har för kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsned- sättning, sexuell läggning eller ålder.
Ta kontakt med jämställdshetsansvarig i Byggnads din region om du har:

  • Inte får rätt lön eller diskriminerats?
  • En dåligt anpassad arbetsmiljö?
  • Blivit utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier?

Du kan läsa mer om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. Du kan också läsa Byggnads broschyr om likabehandling – Rätt att vara sig själv.

Byggnads jämställdhetsplan

Byggnads arbetar för jämställdheten i både vår egen förening, på medlemmarnas arbetsplatser och i samhället i stort. Mer om vårt arbete för jämställdhet kan du läsa här.

Det här kan du göra

Som medlem i Byggnads

Blir du mobbad, sexuellt trakasserad eller kränkt ska du kontakta din arbetsgivare och den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats. Finns inget skyddsombud kan du kontakta jämställdhetansvarig i Byggnads i din region eller Byggnads medlemscenter

Som kvinna och medlem

Är du kvinna och medlem i Byggnads kan du engagera dig i Näta - nätverket för kvinnor i Byggnads. Näta finns för att stötta, stärka och behålla kvinnor i byggbranschen. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Som skyddsombud

Upptäcker du ett diskrimineringsfall ska du alltid först informera arbetsgivaren, sedan föra ärendet vidare till din MB-ledamot. Handlar det om trakasserier och kränkande särbehandling är det däremot en arbetsmiljöfråga. Oavsett kan du alltid vara ett stöd för den kollega som utsatts – det kan betyda mycket bara att du lyssnar.

Påverka politik och attityder

Det är också viktigt att påverka debatten och attityderna. I projektet Stoppa machokulturen har Byggnads tillsammans med Byggcheferna tagit fram information och tips på vad du kan göra för att påverka.

Uppdaterad: