Stoppa machokulturen

Sedan 2015 har Byggnads tillsammans med Byggcheferna drivit en kampanj för en schysst och jämställd byggbransch. Med kampanjen Stoppa machokulturen har vi velat göra upp med den grabbiga attityd som finns på många arbetsplatsen och som gör att många inte trivs på jobbet.

Under tiden har mycket förbättrats, men fortfarande finns arbetsplatser där ledarna faktiskt inte bryr sig. Fortfarande finns företag som konsekvent diskriminerar och tillåter trakasserier. Och eftersom det är arbetsgivaren som ska se till att alla på jobbet har samma möjligheter driver vi just nu kampanjen "Vi skäms!" riktad till arbetsgivare om diskrimineringslagen.

Tillsammans med Byggcheferna vill vi skapa en modern bransch där människor inte begränsas på grund av kön. En plats där människor får vara olika.

Satsningen är rikstäckande och riktar sig såväl till våra egna medlemmar som övriga byggbranschen och allmänheten. Genom opinionsbildning, information och utbildning vill vi blotta machokulturen, slå hål på myter, väcka tankar och skapa diskussion. Men framförallt vill vi visa att alla tjänar på en jämställd byggbransch. Mer om kampanjen kan du läsa på www.stoppamachokulturen.nu

Vad kan vi i Byggnads göra?

Har du upplevt diskriminering på din arbetsplats? Kanske har du själv drabbats eller sett någon annan?

  • Är du medlem i Byggnads ska du kontakta din MB-ledamot (medbestämmande). De ska i sin tur alltid informera arbetsgivaren innan de går vidare med ett fall. Vill du ha råd och stöd kan du också ringa till vårt medlemscenter Byggnads NU (010-601 10 00, byggnadsnu@byggnads.se).
  • Är du skyddsombud och upptäcker ett diskrimineringsfall ska du först alltid informera arbetsgivaren innan du går vidare. Eftersom diskrimineringsfall på sikt kan bli rättsfall ska du sedan föra ärendet vidare till ditt MB. Däremot kan du alltid vara ett stöd för den kollega som utsatts. Det kan betyda mycket bara att du lyssnar och visar stöd. Var dock tydlig med att fallet som sådant inte behandlas som en arbetsmiljöfråga och att du behöver föra den vidare till ditt MB.
  • Är du skyddsombud och får kännedom om ett fall av trakasserier och kränkande särbehandling är det däremot en fråga för dig. Vill du lära dig mer om detta kan du kontakta Byggnads miljöombudsman i din region.

Vilka regelverk styr

Observera att det är två olika regelverk som styr diskriminering och trakasserier (kränkande särbehandling) på arbetsplatsen. Det första skyddas i diskrimineringslagen, medan det andra behandlas genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Uppdaterad: