Byggnadsarbetare samt texten Hur kan du stoppa machokulturen?

Stoppa machokulturen

Byggbranschen ska vara för alla. Det tjänar både du och dina arbetskamrater på. Genom att förändra små saker i vår vardag kan vi göra stor skillnad för många. Med kampanjen Stoppa machokulturen har Byggnads, tillsammans med Byggcheferna väckt stor uppmärksamhet, men också visat att en förändring är nödvändig – och möjlig.

Sedan kampanjen började 2015 har mycket förbättrats, men fortfarande finns arbetsplatser där ledningen faktiskt inte bryr sig. Fortfarande finns företag som konsekvent diskriminerar och tillåter trakasserier.

Det räcker inte heller att bara prata om problemen. Byggnads har därför tagit fram ett helt batteri med tips och hjälpmedel för dig som vill skapa en bättre byggbransch. Lär dig mer på stoppamachokulturen.nu.

Hitta ditt verktyg för att börja förändra

På sajten stoppamachokulturen.nu finns material, tips och övningar för alla som vill vara med och förändra. Där finns bland annat:

  • Filmer med tips från personer i branschen
  • Övningar om mansnormer
  • Regler att sätta upp på arbetsplatsen
  • Ett digitalt spel för att prata om snacket i byggboden eller på kretsmötet
  • Information om machokulturen och diskrimineringslagstiftningen för att lära sig mer

Har du frågor om materialet, kontakta jakob.wagner@byggnads.se.

Vad kan vi i Byggnads göra på arbetsplatsen?

Har du upplevt diskriminering på din arbetsplats? Kanske har du själv drabbats eller sett någon annan?

  • Är du medlem i Byggnads ska du kontakta din MB-ledamot (medbestämmande). De ska i sin tur alltid informera arbetsgivaren innan de går vidare med ett fall. Vill du ha råd och stöd kan du också ringa till Byggnads medlemscenter (010-601 10 00, kontaktformulär).
  • Är du skyddsombud och upptäcker ett diskrimineringsfall ska du först alltid informera arbetsgivaren innan du går vidare. Eftersom diskrimineringsfall på sikt kan bli rättsfall ska du sedan föra ärendet vidare till ditt MB. Däremot kan du alltid vara ett stöd för den kollega som utsatts. Det kan betyda mycket bara att du lyssnar och visar stöd. Var dock tydlig med att fallet som sådant inte behandlas som en arbetsmiljöfråga och att du behöver föra den vidare till ditt MB.
  • Är du skyddsombud och får kännedom om ett fall av trakasserier och kränkande särbehandling är det däremot en fråga för dig. Vill du lära dig mer om detta kan du kontakta Byggnads miljöombudsman i din region.

Vilka regelverk styr

Observera att det är två olika regelverk som styr diskriminering och trakasserier (kränkande särbehandling) på arbetsplatsen. Det första skyddas i diskrimineringslagen, medan det andra behandlas genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Om Stoppa machokulturen

Stoppa machokulturen är ett samarbete mellan Byggnads och Byggcheferna. Det pågår sedan 2015 och har ett tydligt budskap: att alla personer är lika välkomna i byggbranschen, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ta machotempen på din arbetsmiljö med Machometern

Uppdaterad: