Byggnads kongress 2014

Byggnads 16:e ordinarie kongress hölls den 12–15 juni 2014 på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Kongressens tema ”Ansvar och säkerhet” speglar naturligtvis vår kamp för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Kongressen blev en plattform för gemensam styrka och gav oss strategier för den kommande kongressperioden.

För en total överblick av kongressen, se kongressens hemsida. Där hittar du förutom dokument och filmer även nyheter som postades under kongressen samt vår kongresskola. Du som var ombud på kongressen kan också logga in och följa hur arbetet går med alla bifallna motioner.

Filmer

Dokument

 • Arvodesutredningen (156 kB)

  Arvodesutredningen har behandlat frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag. Utredningen har tittat på policy samt vilka nivåer som bör gälla. Beslutad av Byggnads kongress 2014.

 • Budgetberedningen (145 kB)

  För perioden 2015-2018 samt medlemsavgifter för 2015. Beslutad av Byggnads kongress 2014.

 • En juridisk person i Byggnads (187 kB)

  Kongressutredningen har haft i uppdrag att analysera och redovisa för- och nackdelar med att hela Byggnads är en juridisk person – i motsats till i dag då förbundet och regionerna är egna juridiska personer. Den viktigaste förändringen är då att organisationen har en gemensam ekonomi och att alla anställda har samma arbetsgivare. Förbundets samlade resurser kan styras mer efter behov och den fackliga verksamheten kan bedrivas mer lika. Beslutad av Byggnads kongress 2014.

 • Kongressprotokoll (1,84 MB)

 • Motioner och utlåtanden (662 kB)

  Motioner och utlåtanden som behandlades på kongressen.

 • Mål och vision 2022 (173 kB)

  Kongressarbetsgruppen har lyft fram de områden som Byggnads behöver ha en långsiktig strategi kring. Dessa områden har sedan analyserat noggrant och gruppens förslag till mål och visioner presenteras under varje område. Beslutad av Byggnads kongress 2014.

 • Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet (235 kB)

  Stadgarna är Byggnads grundläggande interna regler. De antas på kongressen som genomförs vart fjärde år. Nuvarande stadgar gäller från 2014 och fram till kongressen 2018.

Uppdaterad: