2022

  • ”Vi tar fighten för ökad trygghet”
    • Johans krönika

    Solidaritet är ett fint ord. Det betyder att det finns en sammanhållning mellan människor och att man är beredd att hjälpa varandra när det behövs. När det är jobbiga och oroliga tider prövas solidar...

  • "Lösningar finns för att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet”
    • Johans krönika

    Nog måste byggnadsarbetare vara ett av de äldsta yrken som fortfarande finns? Mänskligheten har alltid behövt tak över huvudet, och under många tusen år så har det byggts bostäder av olika slag. Med de...