Frivillighet räcker inte, starkare verktyg behövs

Publicerad:

Det börjar hända något bland våra journalister och beslutsfattare. De börjar sakta men säkert inse att det som vi i Byggnads har pratat om och vetat länge är ett stort problem för hela samhället.

Fler och fler inser att vi håller på att få en arbetsmarknad med andra klassens löntagare. Fler och fler kan inte blunda för att våra medmänniskor blir utnyttjade som slavar och säljs till lägsta pris. Ofta handlar det om personer som kommer från fattigare länder och får arbeta under slavliknande förhållanden på arbetsmarknaden. Det är inte okej att det skapas en ny underklass.

För någon vecka sedan kom LO med en rapport som visade att företag shoppar mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa. På det sättet får seriösa företagare svårare att klara sig – samtidigt som arbetskraft utnyttjas. Det är alltså ingen som vinner på att vi konkurrerar med lägre löner och struntar i våra kollektivavtal. Inte löntagarna och inte företagen. Det finns bara bara förlorare och spiralen går brant nedåt.

Nu måste vi få ett stopp på denna negativa utveckling. Det är viktigt att vi kan hitta lösningar som är bindande och som företagen är tvingade att följa. Det har nämligen visat sig att frivilliga lösningar inte är tillräckligt och tom försvårar arbetet med att få ordning och reda på arbetsmarknaden.

Inom byggsektorn har vi det som kallas ID06. Det är ett frivilligt legitimationssystem som innebär att den som är på en byggarbetsplats ska registreras och kunna legitimera sig som behörig att vara på arbetsplatsen. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Nu har det visat sig att detta frivilliga system har stora och allvarliga brister. Vid ett bygge i Stockholm i höstas visade det sig att 17 personer från underentreprenörer saknade tillstånd att arbeta i Sverige. Några av de 17 personerna hade inte uppehållstillstånd, flera hade arbetstillstånd som löpt ut, ett par av dem hade arbetstillstånd för andra branscher än bygg, sju personer hade förfalskade LMA-kort – kort som om de är riktiga visar att en person är asylsökande och har rätt att vara i Sverige och i vissa fall arbeta. Flera av personerna jobbade för 70 kronor i timmen och utan övertidstillägg.

I flera länder i Europa som t.ex Tyskland och Norge, har insett att ska man komma tillträtta med ovanstående problem så krävs det krafttag och bindande ansvar för huvudentreprenören. I Norge har man infört s.k. Solidaransvar som innebär att huvudentreprenören har ansvaret för att de underentreprenörer som finns på byggarbetsplatserna sköter sig och betalar ut rätt lön och följer gällande avtal och regler.

Det är precis detta huvudentreprenörsansvar som Byggnads vill ha inskrivet i kollektivavtalet. När det visar sig att frivillighet inte är tillräckligt så måste vi få starkare verktyg och det har våra grannländer redan insett.

Vi har inte råd att vänta, utnyttjandet av människor måste få ett slut nu. Vem kan vara emot det? Jag väntar med spänning på den arbetsgrupp som nu arbetar med att ta fram ett förslag på huvudentreprenörsansvar. Det är det vi behöver för att få ett samhällsbyggande i världsklass.

Johans tackling

På fyra år har antalet sökande till gymnasiets yrkesutbildningar minskat med 34 procent och detta beror till stor del på att regeringen tagit bort högskolebehörigheten. Vi kan aldrig acceptera att byggnadsarbetare blir andra klassens medborgare. Det är vi som bygger landet.

Uppdaterad:
Kategorier: