BRO-utbildning

Byggnads rekrytera och organisera-utbildning.

Syfte och mål med utbildningen:
Deltagarna ska få en inblick i vad det innebär att vara facklig ledare.
Göra deltagarna medvetna om att det finns möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan. Kryssa för den ort och det datum som du vill gå under 2024. 

Anmäl dig direkt om du hittar ett datum som passar. Ibland blir det fullt och då är det först tilll kvarn som gäller.

Vi skickar ut en kallelse till alla som fått en plats till aktuellt utbildningstillfälle.

Innehåll

  • Vad innebär det att vara fackligledare?
  • Hitta andra fackliga ledare.
  • Se det sociala spelet och kunna nyttja det till en påverkanskraft.
  • Aktivera arbetsplatsen på ett fackligt sätt.
  • Rekrytera och organisera byggnadsarbetare.
  • Vi jobbar med enskilda samtal där fokus är på att lyssna. Vi gör lyssningsövningar och lär oss hitta frågor som är viktiga för individen och gruppen. Sedan lär vi oss att driva frågorna.

Tidsomfång

Två dagar.

Målgrupp

Alla medlemmar i Byggnads.

Förkunskaper

Påfarten.

Ersättning

Byggnads står för ersättning under dagen. Du får ett utbildningsarvode. Kontakta studieansvariga för mer information.

Anmälan till BRO-utbildning 2024

Datum 2024
Uppdaterad: