BRO-utbildning

Byggnads rekrytera och organisera-utbildning.

Syfte och mål med utbildningen:
Deltagarna ska få en inblick i vad det innebär att vara facklig ledare.
Göra deltagarna medvetna om att det finns möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Innehåll

  • Vad innebär det att vara fackligledare?
  • Hitta andra fackliga ledare.
  • Se det sociala spelet och kunna nyttja det till en påverkanskraft.
  • Aktivera arbetsplatsen på ett fackligt sätt.
  • Rekrytera och organisera byggnadsarbetare.
  • Vi jobbar med enskilda samtal där fokus är på att lyssna. Vi gör lyssningsövningar och lär oss hitta frågor som är viktiga för individen och gruppen. Sedan lär vi oss att driva frågorna.

Tidsomfång
Två dagar. Internat. Övernattning önskvärd.
Om det inte passar, kontakta studieansvarig hos Byggnads Väst för att hitta en lösning.

Målgrupp
Alla medlemmar i Byggnads.

Förkunskaper
Påfarten.

Ekonomi
Byggnads står för ersättning under dagen. Kontakta studieansvariga för mer information.

Anmälan till BRO-utbildning

Ett datum kvar 2023
Uppdaterad: