Byggnads Väst

Lagbasutbildning

Lagbasutbildningen består av tre steg och sammanlagt tre kurser.

Steg 1

Påfarten

Steg 2

FFV-grund (4 dagar). (Du hittar informationen här ovan på FFV-grunds sida.)

Steg 3

Lagbarskursen (fem dagar)

Fortbildning

Lagbaskonferens

 

Granskad: