Kurser för skyddsombud

Kurserna för skyddsombud består av flera etapper där du går kurser under en period på fyra år.

Grund

Påfarten – facklig introduktionsdag

Steg 1

Facklig introduktion (Byggnads utbildning för skyddsombud steg 1 och 2)

År 1

Startkurs (tre dagar)

År 2

1. Prevention (1 dag)
2. Byggnads utbildning för skyddsombud steg 3 och 4

År 3 

Samverkan och förändringsarbete (2 dagar)

Skydds­ombudsdag (Fem timmar)
Borås (Datum för alla platser kommer)
Göteborg
Halmstad
Lidköping

År 4

1. Prevention 2 (1 dag)
2. De viktigaste föreskrifterna (1 dag)

Skydds­ombudsdag (Fem timmar)
Borås (Datum för alla platser kommer)
Göteborg
Halmstad
Lidköping

Granskad: