Byggnads Väst

Kurser för skyddsombud

Kurserna för skyddsombud består av flera etapper där du går kurser under en period på fyra år.

Grund

Påfarten – facklig introduktionsdag (1 dag)

Steg 1

Facklig introduktion  (Byggnads utbildning för skyddsombud steg 1 och 2)

År 1

1. Startkurs (3 dagar)

År 2

1. Prevention (1 dag)
2. Byggnads utbildning för skyddsombud steg 3 och 4

År 3 

1. Samverkan och förändringsarbete (2 dagar)

Skydds­ombudsdag (Fem timmar)
Borås (Datum för alla platser kommer)
Göteborg
Halmstad
Lidköping

År 4

1. Prevention 2 (1 dag)
2. De viktigaste föreskrifterna (1 dag)

Skydds­ombudsdag (Fem timmar)
Borås (Datum för alla platser kommer)
Göteborg
Halmstad
Lidköping

Uppdaterad: