FFV-grund. Steg 1 och 2

Som FFV är du arbetskamraternas röst och håller samman medlemmarna. Du är informationsmottagare och kontaktperson till företaget.

Syfte och mål med utbildningen
Ge förtroendevalda kunskaper om sin demokratiska roll, uppdraget att företräda sina arbetskamrater. Hur man utövar sitt ledarskap och hanterar arbetskamraters önskemål.

Innehåll (ett urval)

  • Tala för medlemskapets fördelar
  • Avtalsförhandlingar
  • Facklig demokrati
  • Våra avtal och se till att de följs
  • Så fungerar våra arbetsplatser
  • Vår bransch och hur det påverkar våra fackliga uppdrag

Tidsomfång
4 heldagar (totalt 32 timmar) fördelat på ett kurstillfälle. Kursen genomförs främst som internat (övernattning).

Målgrupp
FFV

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Plats och tillfällen 2023

Kurstid  Kursplats
7-10 februari Skövde
7-10 mars Göteborg
18-21 april Viskadalen
9-12 maj Trollhättan
29 augusti-1 september Skövde
12-15 september Viskadalen
17-20 oktober Viskadalen
5-8 december Göteborg
Granskad: