Anmälan till Demokratiutbildning

Kunskaper som uvecklar demokratin

Datum

8–10 oktober i Göteborg.
5–7 november i Göteborg.

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan. Kryssa för det datum som du vill gå under 2024. 

Anmäl dig direkt om du hittar ett datum som passar. Ibland blir det fullt och då är det först tilll kvarn som gäller.

Vi skickar ut en kallelse till alla som fått en plats till aktuellt utbildningstillfälle.

Syfte och mål med utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som har ett uppdrag i Byggnads demokrati: Näta, krets, kretsstyrelse, region­fullmäktigeledamot, kongressombud, förbundsfullmäktige, MB, Unga byggare, styrelser, valberedning och revisorer.
Med denna utbildning vill vi utveckla vår grundorganisation och vår demokrati.
Utbildningen skall stärka dig som engagerad medlem i din organisation.

Förkunskap

Påfarten, Vägen framåt.

Ekonomi

Byggnads står för ersättning, mat, fika och reseersättning under dagarna.
Kontakta studieansvarig för mer information.

Tidsåtgång

3 heldagar (24 timmar) fördelat på ett kurstillfälle

Innehåll

 • Byggnadskultur och struktur
 • Stadgar & Mötesstruktur
 • Representativ demokrati
 • Organiserande ledarskap

Syfte

 • Att som medlem i större utsträckning deltar i diskussio­nen om hur organisationen och samhället ska formas i framtiden
 • Ökad det demokratiska och politiska engagemanget som vilar på arbetarrörelsens värderingar
 • Stärka dig som facklig ledare och din roll i vår demokrati

Mål

 • Höja kompetensen och fackligt engagemang
 • Låta kretsarna vara med och forma och formulera verksamheten 
 • Bidra i arbetet med att organisera nya medlemmar
 • Etablera och utveckla samarbetet/samspelet mellan kretsar och mellan den egna kretsen och regionen

Anmälan till demokratiutbildning

Välj tillfälle (Obligatorisk)
Uppdaterad: