Vi måste stå upp för allas rätt till ett tryggt liv

Publicerad:

Jag blir oerhört illa berörd när jag ser bilderna från krigets Syrien. Det är outhärdligt att se hur barn och hela familjer har utplånats på grund av krigföring med gas. Man undrar hur människor kan göra så mot varandra.

Men vi får aldrig ge upp. Vi som kan måste alltid stå upp för alla människors rätt att få leva ett tryggt och värdigt liv. Jag tror att det var Alva Myrdal som sa att det inte är människan värdigt att ge upp. Och det är så det är. Vi har en lång tradition av internationell solidaritet inom fackföreningsrörelsen och den är lika stark idag, vi ger inte upp.

Nu är det de drabbade i Syrien som behöver vårt stöd. Imorgon är det andra människor som behöver stöd och plötsligt en dag så är det du eller jag som vill ha hjälp. Det är därför som solidaritet mellan människor är så viktig.

Jag brinner för övertygelsen om alla människors lika rätt och värde. Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för fred och demokrati. Mänskliga rättigheter är inte bara ett mål utan också ett verktyg för att förändra världen.

Alla människor är lika mycket värda, oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån. De mänskliga rättigheterna utgör en helhet. De är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. Det betyder att de politiska och civila rättigheterna är lika viktiga som de sociala och ekonomiska.

En människas rätt till arbete, utbildning och mat är en förutsättning för en fungerande åsikts- och föreningsfrihet. Kränkningar av de mänskliga rättigheterna får aldrig accepteras. Samma måttstock måste gälla varhelst mänskliga rättigheter kränks. Ingen kultur eller religion har rätt att sätta sig över de mänskliga rättigheterna som övergripande värden. Varken här eller i Syrien.

Byggnads har i alla tider arbetat för mänskliga och fackliga rättigheter, såväl nationellt som internationellt. Byggnads vill genom sitt internationella engagemang hjälpa människor i alla länder till en starkare ställning och bättre tillvaro. Genom att skapa nätverk och ett utökat samarbete mellan fackliga organisationer runt om i världen kan vi stödja de människor som bäst behöver det.

När man på TV ser det lidande som människor nu ha drabbats av i Syrien så får man lite perspektiv på sina egna problem. Vi har mycket att vara tacksamma för i Sverige. Jag skulle vilja hävda att mycket av det vi har byggt upp tillsammans har sin grund i just solidaritet. Och med den styrkan så måste vi också göra det vi kan för att ge andra människor samma förutsättningar och chans. Helt enkelt internationell solidaritet!

Johan lyfter på hatten!

Läkare utan gränser arbetar i Syrien med att hjälpa människor som drabbats av krigets fasor. Jag har lämnat ett bidrag och uppmanar dig att göra detsamma och visa solidaritet! Sätt in ditt bidrag på PG 900603-2 alt BG 900-6032. Alla kan göra något!

Uppdaterad:
Kategorier: