En trygg och säker arbetsmiljö

Publicerad:

Ingen ska behöva skadas eller dö på jobbet. Ingen. Tyvärr så ser verkligheten annorlunda ut. Varje år skadas tusentals på sin arbetsplats och många familjer får uppleva det otänkbara – den älskade som man kramade adjö till på morgonen kommer aldrig mera hem. Att vara byggnadsarbetare innebär att vara extra utsatt.

En trygg och säker arbetsmiljö är därför alltid utgångspunkten i vårt fackliga arbete. Vi är inte färdiga förrän alla är säkra på sitt jobb. En nollvision är en självklarhet. Man ger arbetsgivaren sin tid och sitt arbete men man säljer aldrig sin hälsa eller sitt liv.

Under den nyss genomförda arbetsmiljöveckan har våra skyddsombud, Regionala skyddsombud och regionernas Arbetsmiljöansvarig gjort ett fantastiskt jobb. Denna gång har fokus varit på asbest, damm och kemiska hälsorisker. Arbetsmiljöverket kommer att ta del av era checklistor och som vi tillsammans kommer följa upp. Det är inte utan att man blir stolt som förbundsordförande.

Jag har själv varit skyddsombud och vet vilket oerhört viktigt arbete det är. Det handlar ytterst om liv eller död. Jag har sett ett antal olyckor genom åren som tydligt visar på vikten av ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Jag minns olyckan där en ung vän, lärling, fick en gjutform över sig och skadades för livet. Han är inte kvar i byggbranschen. Ett ung människa som skadas för livet och som inte kan arbeta kvar i det yrke han drömt om. Sådant glömmer man aldrig.

Man brukar säga att man är sitt eget skyddsombud. Det är sant. Var och en av oss har en skyldighet att följa de föreskrifter och regler som finns. Allt för ofta så slarvas det och det kan få ödesdigra följder.

Men detta fråntar självklart inte det ansvar som arbetsgivaren har. Det är hen som har huvudansvaret och ska se till att den anställde kan utföra jobbet riskfritt. Det ligger i vårt fackliga arbete att alltid vara en nagel i ögat på arbetsgivarna och hela tiden ställa krav.

Vi ska också komma ihåg att det finns starka politiska krafter som gärna vill prioritera ner arbetsmiljöfrågorna. Både i Sverige och inom EU.

Den förra borgerliga regeringen la ner Arbetslivsinstitutet och drog ner på resurserna till Arbetsmiljöverket. Inom EU finns det dom som menar att reglerna om arbetsmiljö är betungande för små företag. Precis som om ett människoliv skulle vara mindre värt bara för att företaget är litet. Ett fullständigt absurt resonemang där vinst går före hälsa.

Mycket tack vare er medlemmar och Byggnads långsiktiga och ihärdiga arbete så har det hänt en del positivt med arbetsmiljöfrågorna. Regeringen har prioriterat om och gjort bra satsningar. Arbetsgivarna har mer fokus på en säker arbetsmiljö och statistiken visar på att vi är på rätt väg. Men vi ska inte ta ut något i förskott. Arbetet fortsätter och slutar inte – som sagt – förrän ingen riskerar hälsa eller liv på jobbet.

Johan lyfter på hatten

Jag välkomnar LO-samordningen. Nu har vi det som vi kämpade för under förra avtalsrörelsen. En generell låglönesatsning och ett krontal de med lägst lön. Det är så solidaritet ser ut i praktisk handling. Nu kör vi!

Uppdaterad:
Kategorier: