Johan Lindholm

”Dagens pensionssystem är en politiskt tickande bomb”

Publicerad:

Jag hoppas att ni alla har haft sköna och avkopplande dagar. När det är speciella tider, får man hitta olika sätt att umgås med nära och kära. Jag tror att vi alla längtar efter att få återgå till mer normala rutiner. När nu vaccinet är här hoppas jag att det inte är långt borta.

Men ett otrevligt virus ska inte få stå i vägen för vårt viktiga fackliga arbete. Även 2021 innehåller många utmaningar som vi behöver ta oss an. Inte minst gäller det kampen för en pension det går att leva på och som tar hänsyn till byggnadsarbetarnas utslitna kroppar.

Viktiga förbättringar

Genom tuffa förhandling fick vi till några viktiga förbättringar. Bland annat pensionsavsättning från 22 års ålder istället för från 25 års ålder, som det var tidigare. Och högre pensionsavsättning till alla oavsett ålder. Detta är bara början. Nu går vi vidare och ställer tydliga krav på våra politiker.

När jag träffar medlemmar och förtroendevalda medlemmar i Byggnads finns det en trygghetsfråga som alltid tas upp; oron för hur pensionen ska bli.

Vårt arbetsliv och vårt samhälle är djupt orättvist och ojämlikt. Medlemmar i Byggnads och andra LO-förbund har ofta slitsamma jobb som bryter ner kroppen. Ändå har pensionsåldern höjts. Men långt ifrån alla klarar idag inte ens att arbeta hela vägen till pensionen, för att kroppen säger nej.

Då drabbas vi dubbelt med låga ersättningar, en urholkad och i princip borttagen sjukpension och sedan med sänkt ålderspension som inte alls tar hänsyn till att många har arbeten som gör att de är utslitna vid 57.

När tidningen Byggnadsarbetaren gjorde en enkät 2018 tyckte 90 procent av de som svarade att höjd pensionsålder var en dålig eller mycket dålig idé. Anledningen är att om man i en byggbod skulle samla 100 byggjobbare som arbetat i yrket i 40 år och be alla som har belastningsskador och värk att lämna boden skulle bara 15 personer stanna kvar. Det är så få som klarar av att jobba till 65 utan att få bestående men.

Byggnads startar pensionsutredning

Politiskt är dagens pensionssystem är en tickande bomb. Därför har Byggnads tagit initiativ till en omfattande pensionsutredning, som kommer att titta på några specifika områden:

I Danmark infördes nyligen en så kallad Arne-pension som ska kompensera utslitna arbetare. Hur skulle ett sådant ”knegar-tillägg” kunna se ut i Sverige.

Hur bör man förändra sjukersättningen så att fler utslitna arbetare som är får möjlighet att gå i förtidspension?

Bör vi ha olika pensionsålder baserat på yrke?

Hur bör dagens allmänna pensions-system ändras, så att alla får en rimlig pension att leva på?

Vi kommer att ta fram konkreta och genomarbetade förslag på hur dagens pensionssystem kan ändras, så att vanliga LO-arbetare får en pension som går att se fram emot med trygghet och tillförsikt. Och en lika viktig sak – när rapporten och förslagen ligger där så måste vi hjälpas åt för att få våra politiker att lyssna. Annars kommer inget att hända.

Vår utgångspunkt är att ett helt arbetsliv måste räcka till en hel pension. Vi kräver bättre pensioner till vanliga arbetare!

Uppdaterad:
Kategorier: