Johan Lindholms krönikor 2023

  • ”Vi vill ha vår bransch tillbaka”
    • Johans krönika

    Ett nytt år har börjat och vi står inför en hel del utmaningar, viktigast är den pågående avtalsrörelsen. Flera saker påverkar våra kommande förhandlingar. Vi befinner oss i en ekonomisk os...