Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

”Dags att stå upp tillsammans och visa att vi menar allvar”

Publicerad:

Förra veckan överlämnade vi våra avtalskrav till våra motparter på arbetsgivarsidan. Nu är vi på gång!

Våra avtalskrav är väl förankrade i byggnadsarbetarnas önskemål och grundade i den verklighet som ni medlemmar arbetar och lever i.  Samtidigt är det ju ingen hemlighet att årets avtalsrörelse sker i en mycket osäker ekonomisk tid.

Det jag kan konstatera är att många av Byggnads medlemmar är oroliga för framtiden och hur den ekonomiska situationen kommer att utvecklas. I detta läge är ett ettårigt avtal inte ett önskemål – det är ett måste. Ett längre avtal än så vore direkt oansvarigt för hela branschen.

Förra året hade vi möjlighet att säga upp Byggavtalet i förtid. Men i stället för att säga upp avtalet tvingade vi fram en åtgärdskommission med vår motpart. Ett seriöst försök från vår sida, att tillsammans komma till rätta med byggbranschens enorma problem. Kriminalitet, utnyttjande och osund konkurrens måste försvinna!

Inledningsvis så var Byggföretagen väldigt positiva. Men trots alla ord och fagra löften så hände ingenting. Den bistra sanningen är att vår motpart Byggföretagen inte gör så mycket för att vi ska få en bransch med ordning och reda. Det är vackra ord, fina bilder och mycket yta. Men när det gäller att få verkstad, ja då smiter man undan sitt ansvar. Sorgligt och beklämmande.

Vi vet att fusket i branschen går att få bort. Men det kräver samordning och ansvarstagande. För att lyckas få bukt med de kriminella företagen måste kontrollerna bli fler och effektivare. Vi vet att företag ofta använder avtalets öppna arbetstider till att fuska och skapa ojämlik konkurrens. Detta hål måste vi täppa till.

Vi vet att företag gömmer sig bakom GDPR när vi vill granska. Därför måste reglerna bli tydligare. Vi vet att företag kringgår kollektivavtalets regler om resor och traktamenten för att kapa kostnaderna. Därför måste vi enas om hur reglerna ska tolkas. Detta är några av de yrkanden vi föreslår för att få bukt med fusket i branschen.  

För att vi ska kunna bygga allt som behöver byggas måste branschen vara en attraktiv bransch för både kvinnor och män. Den skeva könsfördelning – som vi fortfarande ser ute på våra arbetsplatser, kan ingen vara stolt över. Därför har vi också yrkande som kommer att öka på jämställdheten!

Nu är det dags att stå upp tillsammans och prata med en röst. Nu ska vi visa våra motparter att vi menar allvar. Nu är det dags för avtalsrörelse!

Uppdaterad:
Kategorier: