”Lägsta pris till vilket pris som helst”

Publicerad:

Jag och Byggnads har under många år varnat för underbudskonkurrens. Detta är speciellt vanligt vid offentlig upphandling av stora infrastrukturprojekt. I en rapport som Byggnads var med och tog fram 2018 undersökte vi resultatet av Trafikverkets upphandlingar där utländska aktörer lagt anbud.

Rapporten konstaterar att utländska bygg- och anläggningsbolag pressar ned lönerna med 25 procent och utnyttjar arbetskraften. Rapporten konstaterar också att allt färre av byggarna är fackligt organiserade och att bristen på naturlig närvaro gör att den fackliga förmågan att påverka arbetsvillkoren minskat.

Det är tyvärr så här det ser ut när Trafikverket genomför upphandling av stora infrastrukturprojekt. Då är det bara pressade löner som gäller! Det är fullständigt absurt att vi har en myndighet som struntar i våra kollektivavtal och som uppmuntrar utnyttjande i byggsektorn. Att leva upp till den svenska modellen om konkurrensneutralitet, och att främja seriositet, har helt ställts åt sidan. Lägsta pris till vilket pris som helst är det enda som gäller.

Och inte har Trafikverket lärt sig någonting. Just nu är flera tunga entreprenader inom Ostlänken ute på räkning. Två av dem genomförs i en för Trafikverket ny sorts kontraktsmodell, med stora volymer och med siktet inställt på internationella aktörer. Det handlar om kontrakt på över 10 miljarder. Och då vet vi vad som händer. Svenska bolag som följer våra avtal har ofta inte en chans att få kontrakten. Priset får Sveriges byggnadsarbetare betala.

Hela den svenska modellen är hotad. Våra löner pressas nedåt, facket blir försvagat, våra unga tjejer och killar får inga lärlingsplatser. Till detta kommer att små- och medelstora byggföretag, som följer våra kollektivavtal, kommer att slås ut. Om vi vill ha en svensk byggbransch i framtiden måste våra politiker agera nu!

Egentligen finns det en enkel lösning – följ våra kollektivavtal! Kollektivavtalet skapar en konkurrensneutralitet vilket innebär att företagen i branschen konkurrerar om anbuden på lika villkor. De har att förhålla sig till samma regler och beakta samma kostnadsmassa när de räknar på entreprenader vilket innebär att konkurrensen om anbuden handlar om en förmåga till smartare projektering, planering och laguppställning och inte om dumping av villkor eller underbudskonkurrens. Hur svårt ska det vara? 

Uppdaterad:
Kategorier: