"Politik är att vilja”

Publicerad:

Politikens kraft

Politik är att vilja, sa Olof Palme för snart sextio år sedan. Det är lika sant idag som det var då. Orden är faktiskt djupt ideologiska. För det handlar i grunden om att när människor förenar sig i en vilja att förändra världen, till det bättre, så blir det kraftfull politik. Det är på detta sätt vi har byggt vårt nuvarande samhälle. Pensioner, sjukförsäkring, skola, vård och omsorg har inte kommit ur tomma intet. Bakom dessa reformer ligger en politisk vilja till förändring.

Vad är alternativet till politik? Svaret är enkelt: det är den så kallade marknaden. Det är den som har fetast plånbok som bestämmer. Då är det pengarna som styr och avgör vad vi som medborgare ska erbjudas i samhället.

Politisk konflikt

Denna politiska konflikt är väldigt tydlig i dagens debatt inom ett politikområde, bostadspolitiken. Här är skillnaden helt uppenbar mellan olika politiker. De som tror på politikens möjligheter och de som inte vill göra något.

Bostadskrisens konsekvenser

Det är ju ingen hemlighet att det är brist på bostäder i en majoritet av Sveriges kommuner. Bostadskrisen är ett svek mot en hel generation unga som kommer att få det betydligt svårare att flytta till eget boende. Den hämmar även tillväxten genom att försvåra för företag att kunna rekrytera och den riskerar att dränera hela branschen på kompetens.

Bostadsbristen leder även till trångboddhet och bostadssegregation som i sin tur är roten till många av de problem vi ser i samhället idag.

Samtidigt så är signalerna att svensk bostadsmarknad befinner sig ett i nödläge. Produktionen av bostäder faller och bristen på såväl utbud som efterfrågan kan få stora konsekvenser. Det kan leda till varsel och uppsägningar om inget görs. Jag har själv mött många byggnadsarbetare runt om i landet som uttrycker oro för framtiden och som nu kräver politiska initiativ.

Bostad som social rättighet

För mig är det helt uppenbart att marknaden inte kan lösa bostadskrisen.
Bostad är en social rättighet och den rätten får inte vara beroende av tjockleken på den enskildas plånbok. Marknadens nycker leder till en ryckig bostadsproduktion och nyproduktionen bör snarare styras av människors behov.

Jag vill helt enkelt se en bostadspolitik värd namnet. I veckan så presenterade regeringen sin budget och då visade det sig på vilken sida regeringspartierna står på; det är marknaden som ska lösa bostadsbristen. För mig är svaret annorlunda – politik är att vilja!

Uppdaterad:
Kategorier: