”Det finns ett utmärkt sätt att motverka både dödsolyckor och olyckor i vår bransch"

Publicerad:

Olyckor i byggbranschen

Den avgörande skillnaden mellan en bra arbetsmiljö och en dålig handlar i grunden om ditt liv. För det är kalla fakta: att arbeta som byggnadsarbetare kan vara farligt. Under 2022 omkom 13 personer i olyckor i anslutning till byggverksamhet. Det är svårt att ta in att så många av våra kollegor fått sätta livet till. Anhöriga, nära och kära som får leva med sorg och saknad resten av sina liv. Svarta siffror som gör ont i själen. Till detta kommer alla de som skadats på sin arbetsplats.

Vikten av ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete

Men det finns ett utmärkt sätt att motverka både dödsolyckor och olyckor i vår bransch och det är ett bra och framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Det är naturligtvis alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men det är i nära samarbete med oss byggnadsarbetare som vi verkligen kan skapa en bra arbetsmiljö.

Rollen och betydelsen av skyddsombud

Jag tänker på alla de fantastiska hjältar vi har över hela landet. Våra skyddsombud som varje dag arbetar för att vi ska vara säkra på jobbet. Mot den bakgrunden är det helt omöjligt att förstå regeringen. Nu vill de göra det möjligt att utse skyddsombud som inte är medlemmar i ett fackförbund.

Alla som någon gång har varit på en byggarbetsplats vet att ett skyddsombud utan en facklig organisation i ryggen blir tandlös. Det skulle vara en katastrof för arbetsmiljöarbetet och det kommer att kosta människoliv. Jag har själv haft uppdraget som skyddsombud. Ett fint förtroende från mina arbetskamrater. Ett förtroende som jag ville förvalta på bästa sätt. 

Skyddsombudet representerar alla anställda på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor och kan begära att arbetsgivaren bland annat genomför arbetsmiljöåtgärder. Om skyddsombudet ser att det finns en omedelbar och allvarlig risk för någons liv eller hälsa har denne enligt lag rätt att stoppa arbetet. Således ett uppdrag med mycket ansvar.

Arbetsmiljöveckan 2023

Nästa vecka är det den årliga arbetsmiljöveckan. Då gör våra hjältar, Byggnads skyddsombud i hela landet, extrakontroller och informerar på arbetsplatserna. Detta år är fokus riskbedömning i planeringsarbetet. Jag tror att de flesta vet att ohälsa och olyckor kan förebyggas genom god planering och riskbedömningar i ett tidigt skede. Håll utkik på din arbetsplats och passa på att stötta ditt skyddsombud lite extra.

Mer information om Arbetsmiljöveckan 2023

Uppdaterad:
Kategorier: