Varför Byggnads?

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Att vara medlem i Byggnads är värdefullt på många sätt. Som medlem kan du få hjälp inom många olika områden. Bli en i laget du också!

Bra arbetsvillkor och bra löneutveckling

För den medlemsavgift du betalar till Byggnads arbetar vi för att du ska få bra arbetsvillkor och en god löneutveckling. Du kan vara säker på att du får hjälp om arbetsgivaren inte betalar ut rätt lön och inte följer avtalet. Du kan få juridiskt stöd om du skulle behöva det. Det kan gälla försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, rehabilitering och arbetslöshet.

Trygg med kollektivavtalet

Om inte Byggnads eller andra fackförbund fanns hade vi inte haft kollektivavtalet. Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan Byggnads och arbetsgivaren och reglerar en mängd olika områden som din lön,  fritidsförsäkring och andra avtalade försäkringar, semestertillägg, reseersättning, arbetstidsförkortning, övertidsersättning, traktamente, företagshälsovård och arbetskläder för att nämna några.

Säkrare arbetsmiljö

Vi arbetar aktivit med att förbättra arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden. Till hjälp har vi skyddsombud som ska finnas på ditt företag. Risker och faror i arbetsmiljön ska du i första hand alltid ta upp med din arbetsgivare, men om inte det hjälper ska du kontakta Byggnads skyddsombud på din arbetsplats.  

Bättre bostadspolitik

Byggnads engagerar sig i många viktiga olika frågor. Bostadspolitiken ligger oss nära. Vi vill öka möjligheterna för att unga lättare ska få bra och billiga bostäder. Vi vill ha en rättvis fördelning av samhällets olika resurser oavsett om du är ung eller gammal, sjuk eller frisk, svensk eller utländsk. Vi stöttar projekt som främjar mångfald på arbetsplatserna och i samhället.

Jag vill bli medlem!

 
  Fack Fack & A-kassa A-kassa
Personlig rådgivning från medlemscentret
Stöd på jobbet från Byggnads förtroendevalda
Professionell förhandlingshjälp
Möjlighet till rättshjälp
Olycksfallsförsäkring på din fritid
Förmånligt pris på barnförsäkring
Försäkring för familjen vid dödsfall
Livförsäkring för barnen
Förmånligt pris på sjuk- och efterlevnadsförsäkring
Professionellt försäkringsstöd
Ersättning vid strejk
Hjälp om arbetsgivaren går i konkurs
Ersättning om du blir arbetslös
Hjälp att påverka på jobbet
Möjlighet att påverka ditt kollektivavtal
Aktuell information om din arbetsmiljö
Starka nätverk i branschen
Rabatter och förmåner genom Byggnadskortet
Tidningen Byggnadsarbetaren
Möjlighet till kostnadsfri facklig utbildning
Jadå, jag vill vara en del av Byggnads!

Allt om medlemskapet i Byggnads

Broschyr om medlemskapet i Byggnads

En medlemsbilaga som beskriver värdet av att vara medlem i Byggnads: Genom försäkringarna som ger tryggheten, ordning och reda på arbetsplatsen genom kollektivavtalet – och alla fördelar det innebär att vara organiserad.

Ladda ner broschyren (12 MB)