Murare

Dags att söka sommarjobb?

Är det dags att söka sommarjobb? Se då till att ha koll på dina rättigheter så att du inte bli lurad. Det finns några grundläggande saker du bör tänka på. Var ute i god tid, välj ett företag som har kollektivavtal och se till att få ett skriftligt kontrakt på din anställning.

Det finns fackligt stöd att få, kontakta Byggnads medlemscenter som håller öppet i sommar.

9 tips för sommarjobbare

1. Anställningsbevis

Att få ett anställningsbevis är viktigt. En muntlig överenskommelse är inte tillräckligt, utan det ska vara ett skriftligt bevis. Beviset reglerar främst arbetstid, lön och andra ersättningar samt när visstidsanställningen börjar och upphör. Om arbetsgivaren säger att man måste stanna hemma en dag har man ändå rätt till lön och det är lätt att bevisa med hjälp av anställningsavtalet.

2. Lön

Om du har gått ut årskurs 3 i gymnasiet och fått en lärlingsanställning regleras din lön utifrån hur många timmar du fått ihop i e-boken. Din lön utgörs av en viss procentsats av yrkesarbetarlönerna på din arbetsplats. Kontakta Byggnads för att få reda på vad yrkesarbetarlönen är på ditt företag. Om du sommarjobbar efter första året och efter andra året i gymnasieskolan, gäller olika timersättningar som lägstalön. Lägstalönen finns reglerad i avtal mellan Byggnads och arbetsgivarorganisationen. Vissa arbetsgivare betalar ibland mer. Att jobba på prov utan lön i en vecka är inte acceptabelt. Alla har rätt till en riktig lön från första dagen.

3. Semesterersättning

Semesterersättning har man rätt till, även om man sommarjobbar. Den brukar betalas ut på sista lönen, och den utgörs av 13 procent av det totala intjänade beloppet.

4. Reseersättning

Reseersättning ska utgå även till sommarjobbare. Om man inte kör bil brukar den anställde få ersättning för att resa med andra transportmedel.

5. Svartjobb

Det kan finnas arbetsgivare som vill att du delvis jobbar svart. Men det är olagligt. Jobbar man svart blir det svårt att kräva ersättning vid exempelvis arbetsskada. Det blir också svårare att kräva ut den överenskomna lönen, om arbetsgivaren inte håller sitt löfte.

6. Lönespecifikationer

Det är viktigt att man får lönespecifikationer. Dessa ska man spara i flera år. Lönespecifikationerna är ett bevis för hur mycket du har fått i lön och är bra att ha om du hamnar i en tvist

7. Arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Det finns regler för vilka skyddsanordningar som ska finnas på arbetsplatsen och dessa regler ska arbetsgivaren följa. Arbetsgivaren är skyldig att vara extra noga med att ge information till den som ny i branschen, om vilka risker som är förknippade med arbetet. Om du känner dig tveksam till om arbetsgivaren sköter sitt arbetsmiljöansvar kan du ringa Byggnads medlemscenter och fråga vad som gäller. De som svarar på frågor är förtroendevalda med tystnadsplikt.

8. Arbetstider

Arbetstiden för den som är 16 och 17 år får högst vara 8 timmar om dagen och 40 timmar i veckan.

9. Skatt

Om inkomsten beräknas bli mindre än 24 238 kronor i år, går det att skriva ut en blankett från skatteverkets hemsida som man själv undertecknar och lämnar till arbetsgivaren. Då dras ingen skatt alls.

Avgiftsfritt medlemskap

Fram tills att du får en anställning eller fram till och med september det år du avslutar din gymnasieutbildning kostar medlemskapet ingenting. Får du jobb baseras medlemsavgiften på din lön. Har du inte fått ett jobb efter skolan så betalar du endast en reducerad medlemsavgift. Byggnads kommer höra av sig när du tagit studenten.

Även vuxenelever omfattas av det avgiftsfria medlemskapet.

De vanligaste frågorna

Uppdaterad: