Blanketter och broschyrer

Förutom följande broschyrer så kolla även in vår policy om företagshälsovård, blanketter, statistik och rapporter samt checklistor

 • Affisch: Riskbedömning räddar liv (1,32 MB)

  Affisch att sätta upp på arbetsplatsen med de åtta viktigaste arbetsmiljöområdena: asbest, buller, damm, vibrationer, belastning, fallskador, kemisk exponering och stress. 

  Affisch: Riskbedömning räddar liv – ditt liv!
 • Arbetsmiljö, standardisering och EU (1,17 MB)

  Syftet med denna skrift är att bredda kunskaperna, debatten och engagemanget om vår arbetsmiljö och standardisering i ett EU-perspektiv.

 • Bli asbestsmart (559 kB)

  Med den här broschyren vill vi göra som kan komma i kontakt med asbest uppmärksam. Broschyren beskriver kortfattat varför ämnet är farligt samt vad du ska tänka på och göra när du misstänker asbest på din arbetsplats. Det finns också information om vart du ska vända dig om du vill ha mer information. Producerad av 6F.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska.

 • Dammbroschyr – om riskerna på din arbetsplats (3,54 MB)

  Dammråttor har vi hemma ibland, men i jämförelse med byggdammet så är de ganska fredliga. Det kan vara lätt att tänka ”Lite damm har väl ingen dött av”. Men jo, damm kan vara dödligt till och med. Vi har med denna broschyr försökt att kortfattat beskriva det som många år av mätningar, forskning och rapporter visat på.

  Broschyren finns även på engelska, polska, ryska och spanska.

 • Din personliga skyddsutrustning (349 kB)

  Plansch som visar vilken personlig skyddsutrustning man ska ha. Framtagen av Plåt- och Ventbranschernas centrala arbetsmiljökommitté.

 • Ditt skyddsombud (775 kB)

  Den här foldern handlar om skyddsombudets roll och hur du som medlem i Byggnads kan stötta ditt skyddsombud. Du får också koll på vad som krävs för att din fackliga företrädare ska ha rätt förutsättningar att företräda dig och arbetskamraterna i vardagslunk och om det händer en olycka. Se även Arbetsmiljöverkets broschyr Skyddsombud.

 • Fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader (8,51 MB)

  Vid yrkesmässigt beträdande av takför inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket ska taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar ska beträdas yrkesmässigt måste alltid skyddsåtgärder vidtas, till exempel ställning från mark, skyddsräcken, skylift, komplettering av taksäkerhetsanordningar eller så kallat reparbete.

  Broschyren Fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader
 • Grundutbildning för skyddsombud – Byggavtalet (1,14 MB)

  Byggnads och Sveriges Byggindustrier har ett gemensamt mål att främja säkerhet och hälsa på byggarbetsplatserna. Det uppnås genom kunskap  och gott samarbete mellan alla som kan påverka arbetsmiljön, exempelvis mellan myndigheter, beställare, yrkesarbetare och konstruktörer. Speciell betydelse har arbetsledare och skyddsombud. Avtalet innehåller därför en särskild utbildningsplan för skyddsombuden. På följande sidor beskrivs kortfattat grundutbildningens utbildningsplan.

 • Gör så här – vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser (573 kB)

  En informationsskrift om kemiska risker och skydd för VVS-montörer. Framtagen av VVS Företagen och Byggnads med stöd av SBUF.

 • Handskar – värt att veta (246 kB)

  Skriften vill ge information om viktiga aspekter vid valet av handskar. Målgrupperna är användare, skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer, platschefer, inköpare, MB-ledamöter med flera.

 • Kemiska hälsorisker vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser (1,53 MB)

  En studie av VVS-montörer. För VVS- och Kylbranschens Centrala Arbetsmiljöråd.

 • Koppla rätt & Lyft säkert (1,69 MB)

  Från BCA – Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd. Publikationen innehåller information om lyftanordningar, lyftredskap, val av utrustning, säkerhetskontroll, hantering och kopplingsteknik samt belastningstabeller.

 • Låt det inte hända dig – En informationsskrift för er som monterar ställningar (833 kB)

  Byggnadsställningar är inblandade i ett stort antal olycksfall varje år. Denna lilla skrift ge många bra tips hur montage av ställningar görs säkrast. Innehåller checklista.

 • Nattarbete – värt att veta … (894 kB)

  Från BCA – Byggindustrins centrala arbetsmijlöråd. Fakta och tips om nattarbete. Förslag till hälsofrämjande åtgärder som underlättar arbete vid udda tider på dygnet.

 • Nolltolerans arbetsskada (91 kB)

  Din personliga checklista för riskbedömning på bygget.

 • Personalutrymmen – tillfälliga arbetsplatser (2,42 MB)

  Broschyren innehåller information om krav på personalutrymmen och personalutrymmens funktion, utrustning, utrymme, städning och hygien samt standard.

 • Rätt ställning vid plåtslageriarbeten på tak (2,01 MB)

  En kort sammanfattning av de krav som ska ställas på en ställning i olika situationer vid arbete med och på tak. Framtagen av Plåt- och Ventbranschernas centrala arbetsmiljökommitté.

 • Skarpt läge (1,26 MB)

  I ”Skarpt läge” hittar du handfasta råd och anvisningar för organisation och rutiner kring allvarliga arbetsplatsolyckor och att öka kunskapen om hur myndigheterna arbetar efter en arbetsplatsolycka. Skarpt läge innehåller länkar till checklistor och brevmallar.

 • Skor – värt att veta … (393 kB)

  Information om viktiga aspekter vid valet av skyddsskor. Målgrupperna är användare, skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer, platschefer, inköpare, MB-ledamöter med flera.

 • Skyddsombud (Arbetsmiljöverket) (363 kB)

  Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har på arbetsplatsen, med skyldigheter och rättigheter. Finns även som lättläst version.

  Skyddsombud
 • Skyddsombud i Byggnads – hur fungerar det? (790 kB)

  En skrift om hur och när det är tänkt att du ska vara med och påverka din och dina arbetskamraters arbetsmiljö. Du får bland annat en del praktiska tips genom en intervju med Jonatan Sundeliln, huvudskyddsombud på JM. Jonatan arbetar på JM som är ett företag i framkanten när det gäller arbetsmiljöarbete. Se även Arbetsmiljöverkets broschyr Skyddsombud.

 • Snöskottning – Se upp därnere! (4,23 MB)

  En broschyr om säkrare snöskottning från tak.

  Broschyren finns även på engelska, polska och spanska.

 • Ställningar – värt att veta … (810 kB)

  Från BCA – Byggindustrins centrala arbetsmijlöråd. Val av ställning, lastklasser samt råd om sådant som är bra att tänka på vid förberedelser och montage.

 • Tips & nytta – tjänster i företagshälsovård (1,61 MB)

  Denna skrift ska vara ett stöd för i första hand små och medelstora
  bygg-, väg- och anläggningsföretag vid upphandling av företagshälsovård. Syftet med skriften är att beskriva och förklara företagshälsovårdens olika delar ur framför allt ett förebyggande perspektiv samt vilken nytta företagen kan ha av detta.

 • Undvik olyckor – arbeta säkert vid avluftning av fjärrvärme-/fjärrvärmerör (479 kB)

  Informationsskrift framtagen av VVS Företagen och Byggnads.

 • Vibrerande verktyg och maskiner (1,6 MB)

  Skriften ger allmän information om vibrationer och hälsa samt kärnan i de föreskrifter som finns på området. Den innehåller också en enkel beräkningsmall för att räkna ut tillåtna arbetstider och typdata för olika maskingrupper.

Uppdaterad: