Ny- och Ombyggnadslistan 2023

Ny- och Ombyggnadslistan är ett systematiserat tidsunderlag som Byggföretagen och Byggnads utarbetat. Materialet är framtaget i syfte att användas vid såväl kalkylering som produktionsplanering samt vid framtagande av ackordsunderlag.

Enhetstider och löneformer

Ny- och Ombyggnadslistan innehåller enhetstider för de flesta förekommande arbetsmoment inom nyproduktion samt ombyggnadsarbeten. Lämplig löneform vid tillämpning av listan är blandackord.

Listan bygger på enhetstider och objektstillägg som fastställs vid ackordsförhandlingen. Ackordsförhandlingen avser arbete enligt underlag, ritningar, arbetsbeskrivningar samt övriga bygghandlingar som föreligger vid förhandlingstillfället.

Inarbetningsnivån på Ny- och Ombyggnadslistan 2023 är ca 15% vid genomsnittlig arbetsprestation.

Allmänna och särskilda bestämmelser

  • Allmänna bestämmelser gäller för hela listan
  • Särskilda bestämmelser gäller för respektive arbetsart.
Uppdaterad: