Föräldrapenning och föräldrapenningtillägg

När du blir förälder kan du ha rätt till föräldrapenningtillägg (FTP). Har din arbetsplats kollektivavatal är det kopplat till AFA Försäkring. Föräldrapenningtillägg är en utbetalning utöver pengarna du får från Försäkringskassan.

Föräldrapenning är ersättningen du får som förälder när du ledig från arbetet för att kunna ta hand om ditt barn. Föräldrapenningen betalas ut av Försäkringskassan. Föräldrapenningtillägg är en utfyllnad som AFA Försäkring betalar under din föräldraledighet.

Föräldrapenning

Föräldrapenningen har tre olika ersättningsnivåer: sjukpenningnivå (cirka 80 procent av din inkomst), grundnivå och lägstanivå. Hur stor din ersättning blir per månad beror på din inkomst, din ersättningsnivå och hur många dagar per månad du tar ut din föräldrapenning. Du kan läsa mer och räkna ut din ersättning på Försäkringskassans webbplats. 

Läs mer och ansök om föräldrapenning

Tillfällig föräldrapenning

Du som är andra föräldern till barnet har rätt att vara ledig i tio dagar med tillfällig föräldrapenning i samband med ditt barns födelse. Du kan läsa mer, anmäla och ansöka om tillfällig föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats.

Läs mer och ansök om tillfällig föräldrapenning

Pensionspengar vid föräldraledighet

Kom ihåg att även anmäla din föräldraledighet till AFA Försäkring om din arbetsplats har kollektivavtal. När du arbetar sätter arbetsgivaren in pengar till din tjänstepension, vilket de inte gör när du får föräldrapenning. Den här försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. 

Anmäl din föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg

Du som har anställning i ett företag med kollektivavtal kan ha rätt till föräldrapenningtillägg (FPT) när du är föräldraledig. Föräldrapenningtillägget är en utfyllnad på minst tio procent av din lön som AFA Försäkring betalar till dig, förutom det du får av Försäkringskassan.

Beroende på hur länge du varit anställd betalas föräldrapenningtillägg ut i max sex månader. Du kan läsa mer om föräldrapenningtillägg i ditt kollektivavtal. På LO:s sida om föräldrapenningstillägg kan du också läsa mer och räkna ut hur mycket du kan få. Vill du ansöka om föräldrapenningtillägg gör du det på AFA Försäkring.

Frågor om föräldrapenning och föräldrapenningtillägg?

Har du frågor om föräldrapenning ska du ta kontakt med Försäkringskassan. Om du har frågor om föräldrapenningtillägg ska du kontakta din region eller Byggnads Nu! 

Uppdaterad: