Ungdomskonferensen

Ungdomskonferensen

Under Ungdomskonferensen samlas över 60 unga byggare under fyra dagar där vi håller föreläsningar, workshops och aktiviteter. Vartannat år väljs ordförande till Centrala Ungdomskommittén.

Dagarna präglas av glädje, kamratskap och meningsfulla diskussioner.

Ungdomskonferensen är ett viktigt forum för oss att mötas, utbyta erfarenheter och stärka ungdomsorganisationen.

Nästa ungdomskonferens är den 25–28 augusti 2022.

Uppdaterad: