Anställningsavtal

När du har tackat ja till en anställning ska du och din arbetsgivare skriva under ett bindande anställningsavtal. Anställningsavtalet ska vara skriftligt som visar att du fått anställningen och vilka villkor som gäller för din anställning.

Anställningsavtalet är ett bevis på att du är anställd i företaget. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) ska din arbetsgivare senast en månad efter du påbörjat din anställning informera dig om villkoren som gäller för din anställning. Det finns reglerat i kollektivavtalet och du har rätt att få det skriftligt. 

Det här ska anställningsavtalet innehålla:

  • Din och arbetsgivarens namn och adress, arbetsplatsen och tillträdesledagen för din anställning.
  • En kort beskrivning av av dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller yrkestitel.
  • Anställningsform: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller provanställning. Om anställningen är begränsad till ett visst datum ska anställningens slutdag stå med.
  • Uppsägningstider.
  • Lön, andra förmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
  • Arbetstider: längden på din normala arbetsdag eller arbetsvecka.
  • Semester: längden på din betalda semester.
  • Om det finns ett giltligt kollektivavtal på arbetsplatsen ska det stå vilket avtal det är.

Har du frågor om ditt anställninsgavtal?

Kontakta den fackligt förtroendevalda på din arbetsplats om du har frågor om ditt anställningsavtal. Finns det ingen fackligt förtroendevald på din arbetsplats kan du kontakta Byggnads meedlemscenter.

Relaterad information

Uppdaterad: